logo

Поттикнување дебата за отчетност и антикорупција

Главната цел на проектот е да придонесе кон реформските процеси во Северна Македонија преку зајакнување на улогата на Собранието во борбата против корупцијата и креирањето реформи во владеењето на правото.

Во пресрет на парламентарните избори во 2024 година, проектот ќе соработува со политичките партии и пратениците со цел вградување јавен дискурс заснован на факти во политичкиот дијалог и стимулирање дискусии за сеопфатни и ефективни антикорупциски заложби. Во таа насока, проектот ќе преземе активности кон рационализирање на антикорупциските препораки во изборните програми на политичките партии, застапување за вклучување на антикорупциски заложби во изборните програми, зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци, и организирање на предизборни јавни дискусии со политичките партии со цел увид во нивните антикорупциски мерки.

Преку овозможување на дијалози за политики помеѓу политичките партии, нивните подмладоци, пратениците и граѓанското општество, проектот се стреми да оствари три специфични цели:

1. Зајакнување на антикорупциските заложби во изборните програми на политичките партии како основа за креирање реформи засновани на докази, и поттикнување на поширок косензус за приоритетите и неопходните активности за ефективно справување со корупцијата.

2. Зајакнување на капацитетите на Собранието, особено на пратениците, за активно вклучување во надзорни активности и значаен придонес кон евалуација и креирање на Националната стратегија за борба против корупцијата.

3. Мобилизирање на јавна поддршка за антикорупциски заложби засновани на докази и вршење притисок врз политичарите и функционерите за имплементирање на сеопфатни политики и мерки.

Времетраење: октомври 2023 – септември 2025

Одобрени средства: 100.500 американски долари

Донатор: Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED)

Настани поврзани со проектот

Споредба на изборни програми на политичките партии во доменот на мерки за борба против корупција

26.04.2024

Корупцијата е сеприсутна закана за интегритетот и работата на институциите...

Rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë

28.02.2024

Ky dokument përmban gjetjet dhe rekomandimet kryesore nga organizatat e...

Препораки од граѓанските организации за борба против корупцијата и добро управување

28.02.2024

Овој документ ги содржи главните наоди и препораки од страна...

Lënda: Thirrje e hapur për person për mbledhjen e të dhënave

15.01.2024

Thirrja e hapur për mbledhës të të dhënave është në...

Отворен повик за собирач на податоци

15.01.2024

Отворениот повик за собирач на податоци е во рамки на...

Обука за зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци за креирање политики и антикорупција

21.12.2023

Институт за демократија „Социетас цивлис“ – Скопје, на 16 и...

Поврзани објави