logo

Мрежи

СЕЛДИ – Регионална мрежа за антикорупција

Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција. Оригинално воспоставена во 2012 од 17 организации, денес таа брои 30 членки од Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Косово, Македонија, Молдавија, Романија, Србија и Црна Гора. Целта на коалицијата е да придонесе кон формирање на динамично граѓанско општество кое е способно да влијае на процесот на носење на одлуки специфично во областите на доброто управување и борбата против корупцијата.

SELDI цели кон имплементација на следниве активности:

  1. Градење на коалиција за развој и промовирање на регионална НВО стратегија и агенда;
  2. Набљудување на доброто управување (вклучувајќи тренинзи, изработка на компаративни студии; регионални и локализирани антикорупциски извештаи);

Ширење на јавната свест (вклучувајќи регионални форуми за политики на теми за добро управување и борба против корупција, и презентација во медиуми).