Тим

  ib3 image

  Марко Трошановски

  Претседател

  marko@idscs.org.mk

  Истражување на јавно мислење, политичка култура, медиуми, политички комуникации

  ib3 image

  Ивана Најдоска

  Програмски директор

  ivana@idscs.org.mk

  Kомуникации, програмски и грант менаџмент, добро владеење

  ib3 image

  Миша Поповиќ

  Раководител на центар - Постар истражувач

  misha@idscs.org.mk

  Антикорупција, политичка култура, социјални вредности, национализам и идентитет

  ib3 image

  Влора Речица

  Раководител на центар – Постар истражувач

  vlora@idscs.org.mk

  Добро управување, парламент, цивилно општество и демократизација

  ib3 image

  Симона Атанасова

  Комуникациски офицер

  atanasova@idscs.org.mk

  Новинарство, комуникации и односи со јавност, дигитален маркетинг

  ib3 image

  Ана Павловска Неделковска

  Финансиски координатор

  ana@idscs.org.mk

  Финансиски менаџмент, финансиско рапортирање

  ib3 image

  Зоран Нечев

  Раководител на центар – Постар истражувач

  zoran@idscs.org.mk

  Проширување на ЕУ, европеизација, политика на условеност, Западен Балкан, правда и внатрешни работи

  ib3 image

  Марко Панковски

  Истражувач

  pankovski@idscs.org.mk

  Европска безбедност, добро управување, теории на конфликти, граѓанско општество, проценка на влијание на регулатива

  ib3 image

  Александра Јовевска Ѓорѓевиќ

  Истражувач

  aleksandra@idscs.org.mk

  Парламент, родови прашања, демократизација, добро управување

  ib3 image

  Иван Николовски

  Надворешен соработник

  nikolovski@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Берлински процес, меѓународни односи, поделени општества и општествени движења

  ib3 image

  Анамарија Велиновска

  Помлад истражувач

  anamarija@idscs.org.mk

  Европски интеграции, политичка писменост, младински политики

  ib3 image

  Мартина Илиевска

  Помлад истражувач

  martina@idscs.org.mk

  Антикорупција, добро управување, родови прашања, образовни политики

  ib3 image

  Сара Јанеска

  Помлад истражувач

  sara@idscs.org.mk

  Антикорупција, добро управување, парламент, граѓанско општество

  ib3 image

  Ненад Марковиќ

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  nenad@idscs.org.mk

  Политичка теорија, политичка филозофија, цивилно општество, етничка припадност, нација и држава, политичка култура, политички мит, добро владеење

  ib3 image

  Иван Дамјановски

  Надворешен соработник на истражување и аналитичар

  ivan@idscs.org.mk

  Европска интеграција, Европеизација, ЕУ проширување, идентитетски политики

  ib3 image

  Илина Мангова

  Надворешен соработник на истражување

  mangova@idscs.org.mk,

  Демократизација, добро владеење, јавно мислење

  ib3 image

  Драган Тилев

  Надворешен соработник на истражување

  Dragan.tilev@sep.gov.mk

  Европски политики и институции, Процес за стабилизација и асоцијација, Пристапни преговори, Европски фондови, Западен Балкан, Администрација

  ib3 image

  Марие Јеленка Кирхнер

  Надворешен соработник на истражување

  mjkirchner@gmx.de

  Европска политика за проширување и пристапување, Југоисточна Европа, Северна Македонија и ЕУ

  ib3 image

  Денис Прешова

  Надворешен соработник на истражување

  d.preshova@pf.ukim.edu.mk

  Уставно судство, судство и судски реформи, избори и изборни системи, европеизација на правото, човекови права