logo

ПОПУЛИСТИЧКИОТ ГРАЃАНИН:

ЗОШТО ГРАЃАНИТЕ ПОДДРЖУВААТ ПОПУЛИСТИЧКИ ЛИДЕРИ И ПОЛИТИКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

БУГАРСКОТО ВЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ:

КАКВО ЈАБОЛКО МОЖЕ ДА ЗАГРИЗЕ МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНИ

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ

ПОВЕЌЕ

Јули 2020 -

јули 2021:

Една година од

парламентарните избори,

како граѓаните гледаат на

политичкото влијание

и отвореноста на актуелниот

парламентарен состав?

Мрежи

ТИНК БАЛКАНС

Проектот ‘Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС’ е финансиски поддржан од Меѓународниот Фонд на Вишеград. Работејќи врз основа на моделот на Тинк Вишеград на платформа на аналитички центри од Вишеградската четворка (В4), овој проект, во тесна соработка со оваа платформа, цели кон пилотирање на инструмент за трајна соработка помеѓу аналитичките центри од Западен Балкан.

СЕЛДИ

Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција. Целта на коалицијата е да придонесе кон формирање на динамично граѓанско општество кое е способно да влијае на процесот на носење на одлуки специфично во областите на доброто управување и борбата против корупцијата.

Платформа на граѓански организации за борба против корупција

Платформата цели кон проактивно, динамично и оспособено граѓанско општество кое ги почитува, промовира и застапува принципите на доброто владеење. Платформата ги поврзува граѓанските организации и е отворено место за соработка, вмрежување и демократска дебата со цел зајакнување на улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Република Северна Македонија.

Веб страни

Изборна
Aрхива

www.izbornaarhiva.mk

Кој
управува?

www.kojupravuva.idscs.org.mk

Изборна Архива

Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија, кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за изборните процеси во земјата од првите повеќе партиски парламентарни избори до денес.

ПВР ресурсен центар

Ресурниот центар за проценка на влијание на регулатива претставува интерактивна веб-платформа која интегрира сумирани податоци за речиси 800 издадени публикации од граѓански организации со цел обезбедување на истражувања кои би биле од корист на службениците кои работат на формуларите за проценка на влијание на регулатива, но и пошироко, на креаторите на политиките, донесувачите на одлуки и граѓанските организации кои имаат интерес во процесот на создавање политики базирани на докази.

Кој управува?

Прв електронски регистар на директори и членови на управни и надзорни одбори на јавни и државни претпријатија и независни регулаторни тела. Овие организации се формирани од страна на општините, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Политичка
мисла

Од 2003 година во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер-Канцеларија во Скопје, ИДСЦС го објавува тримесечниот политички магазин Политичка мисла. Секое издание тематски се занимава со актуелни и релевантни политички и општествени теми.

услуги

Обуки
Истражувачки Услуги

Социјални Медиуми

Did you know that in 🇲🇰North Macedonia 38 organized crime groups were detected in 2021❓

🔜 Find out more tomorrow in our Little black book. https://t.co/aDJGKSej85
IDSCS_Skopje photo
📢Чест ни е да ве поканиме да присуствувате на конференцијата „Промовирање на конструктивен капитал во Северна Македонија“.

🗓️06 октомври
📍Хотел Хилтон
🕚10.30
ℹ️ Повеќе инфо и регистрација за присуство
https://t.co/tVZ9Xo2wxX

@CIPE_EEA @CIPEglobal https://t.co/GP35sFbuZQ
IDSCS_Skopje photo
If you are a civic educator in 🇲🇰N. Macedonia, do not miss being mapped by our partner @THECIVICS_.

The project is mapping civic educators throughout Europe in non-formal and informal civic education through an online survey available here 👇
https://t.co/zDMg33RenW
IDSCS between 21-23 of September organised an advocacy visit and promotional event in 🇧🇪Brussels.

ℹ️ The purpose of the visit was dissemination of the findings of the regional research on judicial culture to the key institutions in the #EU🇪🇺.

https://t.co/aheIwfUdn3
IDSCS and @EUROPEUMPrague organised the event “Europeanisation of the Judicial Culture in the #WB”.

The conference aimed to promote the findings of the regional research on rule of law issues with special emphasis on the judicial culture in 🇲🇰,🇦🇱 and 🇷🇸.
https://t.co/g9a6Uqm3E9
Judges in 🇷🇸Serbia generally do not perceive themselves as a separate branch of governmental power and they generally do not act like one. They consider the judiciary to be a contentious branch of the executive power.
https://t.co/uXt6ZMQVPR