logo

ПОПУЛИСТИЧКИОТ ГРАЃАНИН:

ЗОШТО ГРАЃАНИТЕ ПОДДРЖУВААТ ПОПУЛИСТИЧКИ ЛИДЕРИ И ПОЛИТИКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

БУГАРСКОТО ВЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ:

КАКВО ЈАБОЛКО МОЖЕ ДА ЗАГРИЗЕ МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНИ

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ

ПОВЕЌЕ

Јули 2020 -

јули 2021:

Една година од

парламентарните избори,

како граѓаните гледаат на

политичкото влијание

и отвореноста на актуелниот

парламентарен состав?

Мрежи

ТИНК БАЛКАНС

Проектот ‘Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС’ е финансиски поддржан од Меѓународниот Фонд на Вишеград. Работејќи врз основа на моделот на Тинк Вишеград на платформа на аналитички центри од Вишеградската четворка (В4), овој проект, во тесна соработка со оваа платформа, цели кон пилотирање на инструмент за трајна соработка помеѓу аналитичките центри од Западен Балкан.

СЕЛДИ

Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција. Целта на коалицијата е да придонесе кон формирање на динамично граѓанско општество кое е способно да влијае на процесот на носење на одлуки специфично во областите на доброто управување и борбата против корупцијата.

Платформа на граѓански организации за борба против корупција

Платформата цели кон проактивно, динамично и оспособено граѓанско општество кое ги почитува, промовира и застапува принципите на доброто владеење. Платформата ги поврзува граѓанските организации и е отворено место за соработка, вмрежување и демократска дебата со цел зајакнување на улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Република Северна Македонија.

Веб страни

Изборна
Aрхива

www.izbornaarhiva.mk

Кој
управува?

www.kojupravuva.idscs.org.mk

Изборна Архива

Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија, кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за изборните процеси во земјата од првите повеќе партиски парламентарни избори до денес.

ПВР ресурсен центар

Ресурниот центар за проценка на влијание на регулатива претставува интерактивна веб-платформа која интегрира сумирани податоци за речиси 800 издадени публикации од граѓански организации со цел обезбедување на истражувања кои би биле од корист на службениците кои работат на формуларите за проценка на влијание на регулатива, но и пошироко, на креаторите на политиките, донесувачите на одлуки и граѓанските организации кои имаат интерес во процесот на создавање политики базирани на докази.

Кој управува?

Прв електронски регистар на директори и членови на управни и надзорни одбори на јавни и државни претпријатија и независни регулаторни тела. Овие организации се формирани од страна на општините, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Политичка
мисла

Од 2003 година во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер-Канцеларија во Скопје, ИДСЦС го објавува тримесечниот политички магазин Политичка мисла. Секое издание тематски се занимава со актуелни и релевантни политички и општествени теми.

услуги

Обуки
Истражувачки Услуги

Социјални Медиуми

🏭Целта на Механизмот за гранично јаглеродно прилагодување на 🇪🇺 е да се намали емисијата на јаглерод диоксид, а ќе треба да го применуваат и 🇲🇰компании.

📹Погледнете го видеото во кое универзитетската проф. Силвана Мојсовска објаснува кои ќе бидат импликациите врз компаниите. https://t.co/xvu40wteKm
🔎💰Преку Механизмот за скрининг на странските директни инвестиции се спречува корозивниот капитал да влезе во земјата.

📹 Погледнете го видеото во кое економистот @ZJovanovski65 објаснува зошто корозивниот капитал е штетен и како влијае врз институциите и системот.

@CIPE_EEA https://t.co/G9gTNrR2LY
This paper, covering the third dimension of the judicial culture in 🇦🇱Albania, focuses on the role of the High Court in Albania in ensuring the uniform application of the law.

📄Read more 👇
https://t.co/mLZqAOl05N
📢IDSCS will organize a conference titled “Promoting constructive capital in North Macedonia”, supported by the @CIPE_EEA.

🗓️October 6th
📌DoubleTree by Hilton Skopje
⌚️10.30

ℹ️ More info and registration https://t.co/0ptQOciZKR https://t.co/NcNXqdStHk
IDSCS_Skopje photo
Did you know that the main criminal activities performed by organized crime groups in #WB6 are illicit drug trafficking and migrant smuggling❓

🔜Tomorrow, we will present more detailed information about organized crime groups in our Little black book. https://t.co/9gUPdaqS7q
IDSCS_Skopje photo
Did you know that in the #WesternBalkan Six, there were 998 arrested persons linked to organized crime in the first half of 2022❓

Follow us for more information regarding organized crime groups in the region. On Friday, we will present you our Little black book. https://t.co/OTrjCck4aQ
IDSCS_Skopje photo