logo

ПОПУЛИСТИЧКИОТ ГРАЃАНИН:

ЗОШТО ГРАЃАНИТЕ ПОДДРЖУВААТ ПОПУЛИСТИЧКИ ЛИДЕРИ И ПОЛИТИКИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

БУГАРСКОТО ВЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ:

КАКВО ЈАБОЛКО МОЖЕ ДА ЗАГРИЗЕ МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНИ

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ

ПОВЕЌЕ

Јули 2020 -

јули 2021:

Една година од

парламентарните избори,

како граѓаните гледаат на

политичкото влијание

и отвореноста на актуелниот

парламентарен состав?

Мрежи

ТИНК БАЛКАНС

Проектот ‘Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС’ е финансиски поддржан од Меѓународниот Фонд на Вишеград. Работејќи врз основа на моделот на Тинк Вишеград на платформа на аналитички центри од Вишеградската четворка (В4), овој проект, во тесна соработка со оваа платформа, цели кон пилотирање на инструмент за трајна соработка помеѓу аналитичките центри од Западен Балкан.

СЕЛДИ

Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција. Целта на коалицијата е да придонесе кон формирање на динамично граѓанско општество кое е способно да влијае на процесот на носење на одлуки специфично во областите на доброто управување и борбата против корупцијата.

Платформа на граѓански организации за борба против корупција

Платформата цели кон проактивно, динамично и оспособено граѓанско општество кое ги почитува, промовира и застапува принципите на доброто владеење. Платформата ги поврзува граѓанските организации и е отворено место за соработка, вмрежување и демократска дебата со цел зајакнување на улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Република Северна Македонија.

Веб страни

Изборна
Aрхива

www.izbornaarhiva.mk

Кој
управува?

www.kojupravuva.idscs.org.mk

Изборна Архива

Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија, кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за изборните процеси во земјата од првите повеќе партиски парламентарни избори до денес.

ПВР ресурсен центар

Ресурниот центар за проценка на влијание на регулатива претставува интерактивна веб-платформа која интегрира сумирани податоци за речиси 800 издадени публикации од граѓански организации со цел обезбедување на истражувања кои би биле од корист на службениците кои работат на формуларите за проценка на влијание на регулатива, но и пошироко, на креаторите на политиките, донесувачите на одлуки и граѓанските организации кои имаат интерес во процесот на создавање политики базирани на докази.

Кој управува?

Прв електронски регистар на директори и членови на управни и надзорни одбори на јавни и државни претпријатија и независни регулаторни тела. Овие организации се формирани од страна на општините, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Политичка
мисла

Од 2003 година во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер-Канцеларија во Скопје, ИДСЦС го објавува тримесечниот политички магазин Политичка мисла. Секое издание тематски се занимава со актуелни и релевантни политички и општествени теми.

услуги

Обуки
Истражувачки Услуги

Социјални Медиуми

Отсуството на минимум политички консензус кај луѓето создава длабока фрустрација, недоверба и омраза кон сопствените сограѓани. Тоа ниво на политичка комуникација не ни дозволува да се договориме како општество кој е нашиот интерес, вели @MarkoTroshan 👇
📹 https://t.co/2SNWqGlX0L
ℹ️ Граѓанските организации кои се дел од Советот за соработка меѓу Владата и граѓанското општество искажуваат силен револт од односот на Владата кон Советот и воопшто кон граѓанското општество👇 https://t.co/JZffrPovpR
Примарна цел при скринингот на СДИ се вложувањата во критичната инфраструктура како енергетика, транспорт, ИТК, здравство, одбрана, медиуми, финансиската и изборната инфраструктура и технологиите за мониторинг над сајбер просторот, смета @DraganTilev2.
https://t.co/jo7YGEUJta
Follow the Policy Forum "Tackling State Capture in Southeast Europe: Delivering on the European Rule of Law Promise" 👇

🔴 Live streaming➡️ https://t.co/bAQ4q9jlct

@CEPBelgrade @SELDI_Network https://t.co/q5jmtfXNm3
IDSCS_Skopje photo
Тoday at the @MFA_MKD we organised expert discussion titled “Advancing regional cooperation and 🇪🇺EU integration”, part of the project "Advancing regional cooperation and EU integration through the #ThinkBalkans initiative", supported by @balkans_fund.
https://t.co/4BR5anuoIe
In this paper, we are analyzing the fourth dimension of the judicial culture in 🇲🇰North Macedonia related to the individual independence of judges.

📄Read more 👇
https://t.co/WdkW6Eb8Fi