logo

БУГАРСКОТО ВЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ:

КАКВО ЈАБОЛКО МОЖЕ ДА ЗАГРИЗЕ МАКЕДОНИЈА?

ПОВЕЌЕ

ПРИРАЧНИК ЗА ГРАЃАНИ

ОСНОВИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТА НА ГРАЃАНИТЕ

ПОВЕЌЕ

ОД ПОФАЛБИ ДО РАЗОЧАРУВАЊА:

2021 АНАЛИЗА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

ЗА МАКЕДОНСКИОТ ПРОЦЕС НА ПРИСТАПУВАЊЕ КОН ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ПОВЕЌЕ

Јули 2020 -

јули 2021:

Една година од

парламентарните избори,

како граѓаните гледаат на

политичкото влијание

и отвореноста на актуелниот

парламентарен состав?

Мрежи

ТИНК БАЛКАНС

Проектот ‘Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС’ е финансиски поддржан од Меѓународниот Фонд на Вишеград. Работејќи врз основа на моделот на Тинк Вишеград на платформа на аналитички центри од Вишеградската четворка (В4), овој проект, во тесна соработка со оваа платформа, цели кон пилотирање на инструмент за трајна соработка помеѓу аналитичките центри од Западен Балкан.

СЕЛДИ

Лидерството за развој и интегритет во Југоисточна Европа (SELDI) претставува коалиција на граѓански организации за добро управување и борба против корупција. Целта на коалицијата е да придонесе кон формирање на динамично граѓанско општество кое е способно да влијае на процесот на носење на одлуки специфично во областите на доброто управување и борбата против корупцијата.

Платформа на граѓански организации за борба против корупција

Платформата цели кон проактивно, динамично и оспособено граѓанско општество кое ги почитува, промовира и застапува принципите на доброто владеење. Платформата ги поврзува граѓанските организации и е отворено место за соработка, вмрежување и демократска дебата со цел зајакнување на улогата на граѓанските организации во борбата против корупцијата во Република Северна Македонија.

Веб страни

Изборна
Aрхива

www.izbornaarhiva.mk

Кој
управува?

www.kojupravuva.idscs.org.mk

Изборна Архива

Изборна архива на изборите во Северна Македонија од 1990 година до денес е проект на Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје и Фондацијата Конрад Аденауер, претставништво во Република Северна Македонија, кој има за цел на едно место да ги собере сите достапни документи за изборните процеси во земјата од првите повеќе партиски парламентарни избори до денес.

ПВР ресурсен центар

Ресурниот центар за проценка на влијание на регулатива претставува интерактивна веб-платформа која интегрира сумирани податоци за речиси 800 издадени публикации од граѓански организации со цел обезбедување на истражувања кои би биле од корист на службениците кои работат на формуларите за проценка на влијание на регулатива, но и пошироко, на креаторите на политиките, донесувачите на одлуки и граѓанските организации кои имаат интерес во процесот на создавање политики базирани на докази.

Кој управува?

Прв електронски регистар на директори и членови на управни и надзорни одбори на јавни и државни претпријатија и независни регулаторни тела. Овие организации се формирани од страна на општините, Владата и Собранието на Република Северна Македонија.

Политичка
мисла

Од 2003 година во партнерство со фондацијата Конрад Аденауер-Канцеларија во Скопје, ИДСЦС го објавува тримесечниот политички магазин Политичка мисла. Секое издание тематски се занимава со актуелни и релевантни политички и општествени теми.

услуги

Обуки
Истражувачки Услуги

Социјални Медиуми

👇👇👇Следете во живо дискусија:

„Именување по мерит: Што да очекуваме од Законот за висока раководна служба“.

https://t.co/YsMLIy9Bke
📢📢📢Онлајн дискусија, денес од 12 часот❗️❗️❗️
Не заборавајте да се регистрирате: https://t.co/GlGyhCzpXt

„Именување по мерит: Што да очекуваме од законот за висока раководна служба“.

📅 2͟7͟м͟и͟ ͟м͟а͟ј͟ ͟
🕛1͟2͟ ͟ч͟а͟с͟о͟т͟
🌐З͟У͟М͟ https://t.co/CST2BOhe6s
IDSCS_Skopje photo
Чест ни е да ве поканиме на онлајн дискусија за процесот на назначувања во високата раководна служба:

„Именување по мерит: Што да очекуваме од законот за висока раководна служба“.

📅 2͟7͟м͟и͟ ͟м͟а͟ј͟ ͟
🕛1͟2͟ ͟ч͟а͟с͟о͟т͟
🌐З͟У͟М͟

Линк за регистрација: https://t.co/GlGyhCzpXt https://t.co/JwdPb45EUB
IDSCS_Skopje photo
Тhis paper examines the extent to which the High Council of Judiciary, part of the Serbian legal and political system since 2001, has profiled itself as a protector of judicial independence and professionalism and what are the challenges to it.
@InfoCepris
https://t.co/CYo80smgdl
Why is the judiciary in 🇲🇰,🇦🇱 & 🇷🇸 still heavily influenced by the legislative and the executive power, even though there are good legal guaranties for true independence of the judges?

@NLinSkopje
📹See more in the video 👇

https://t.co/Wqxnshn6zO
Analyzing the case of 🇲🇰North Macedonia, this paper analyzes how wide is currently the gap between the formal rules and the institutional structure, and the informal practices and perceptions within the judicial culture.
https://t.co/GOr17r9zuQ