logo

Rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë

Ky dokument përmban gjetjet dhe rekomandimet kryesore nga organizatat e shoqërisë civile në lidhje me luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë. Dokumenti u drejtohet partive politike dhe synon të mbështesë procesin e krijimit të programeve për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Në mënyrë të veçantë, dokumenti synon të kontribuojë në krijimin e zgjidhjeve sistematike në programet zgjedhore, të forcojë angazhimet kundër korrupsionit dhe të promovojë hartimin e politikave të bazuara në prova. Në këtë drejtim, janë përfshirë gjetjet dhe rekomandimet kryesore të shoqërisë civile që synojnë problemet aktuale të korrupsionit, si dhe rekomandimet për promovimin e qeverisjes së mirë. Të dhënat janë marrë nga anketat përkatëse të organizatave të shoqërisë civile, shumica e të cilave janë anëtare të Platformës së Organizatave të Shoqërisë Civile për Luftën kundër Korrupsionit dhe Grupit Blueprint për Reformën në Drejtësi. Gjetjet dhe rekomandimet klasifikohen sipas klasifikimit zyrtar të funksioneve të qeverisë dhe i drejtohen institucioneve përkatëse të degëve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.

Rekomandime nga organizatat e shoqërisë civile për luftën kundër korrupsionit dhe qeverisjes së mirë

Поврзани објави