logo

Програма за парламентарна поддршка

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од јуни 2019 година е дел од 10 годишната Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), во партнерство со Национален демократски институт (НДИ)  и Центар за управување со промени – ЦУП. ПСП програмата има за цел да ги поддржи реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот за парламентарна поддршка (ЦПП) во рамките на ИДСЦС се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на соработката помеѓу државните и недржавните актери во Северна Македонија, како и вклучување на најважните меѓународни чинители чиј интерес е Собранието на РМ.

Главни области на работа и фокус на ИДСЦС во рамки на ПСП програмата се: 1) набљудување на квалитетот на дебата во Собранието; 2) следење на јавното мислење за работата на Собранието; 3) мониторинг на ОВП планот на Собранието; 4) менаџирање на програмата за стипендирање на персоналот на Парламентарен Институт и Собранието; 5) поддршка на реформскиот процес на Собранието; и 6) истражување и застапување за унапредување на улогата на Собранието

Цели на проектот: Подржување на реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието.

Времетраење на проектот: јуни 2019 – декември 2023 (прва фаза)

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)/Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија

Партнери: Национален демократски институт (НДИ) и Центар за управување со промени – ЦУП

Настани поврзани со проектот

Повик за експерт за управување со кризи

26.02.2024

Отворениот повик за експерт за управување со кризи – продолжување...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024 за вработени во Собрание

11.01.2024

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024 за вработени во ДЗР

11.01.2024

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за консултантски услуги

27.11.2023

Отворениот повик за експерт за Антикорупциската проверка на легислативата, e...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024 за вработени во ДЗР

20.11.2023

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024 за вработени во Собрание

20.11.2023

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

КUVENDI NËN THJERRËZ: RAPORT NGA MONITORIMI I CILËSISË SË DEBATIT NË KUVEND (JANAR – QERSHOR 2023)

15.08.2023

Raporti tregon nivel relativisht të ulët të cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2023)

15.08.2023

Извештајот го покажува релативно ниското ниво на квалитетот на дебатата...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024

31.07.2023

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Kuvend me ndjeshmëri gjinore dhe barazia gjinore në skenën politike: Rishikimi i situatës në Maqedoninë e Veriut

12.07.2023

Rezultati i Indeksit të Barazisë Gjinore në Maqedoninë e Veriut...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024

14.06.2023

Во период од 14 јуни до 5 јули 2023 година отворен е повик за...

Анкета на „Програмата за парламентарна поддршка“: Граѓаните со ниска доверба во Собранието и пратениците

09.06.2023

Граѓаните имаат ниска доверба во Собранието и пратениците, покажува истражувањето...

KUVENDI NËN THJERËZ: PERCEPTIMI I QYTETARËVE PËR PUNËN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT (2023)

31.05.2023

Në periudhën shkurt – prill 2023, Instituti për Demokraci “Societas...

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија (2023)

31.05.2023

Во периодот февруари – април 2023 година, Институтот за демократија...

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (korrik – dhjetor 2022)

16.02.2023

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2022)

16.02.2023

Извештајот од набљудувањето на дебатата во собранието за периодот од...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023

20.01.2023

Во период од 20 јануари до 3 февруари 2023 година...

Cilёsia e debatit: A ndikon konvokimi i vonuar i seancave, mbi cilёsinё e debatit nё Kuvend?

29.12.2022

Në pajtim me nenin 67 të Rregullores së Kuvendit të...

Извештај од фокус-групи: Граѓаните сметаат дека политичарите работат само за свои интереси, а партиите прават раздор

07.12.2022

Институт за демократија, денеска во Хотел Лимак, пред претставниците на...

Повик за Швајцарска стипендиска програма 2022/2023

14.11.2022

Во период од 14 ноември до 1 декември 2022 година отворен е повик за...

Drejt njё Kuvendi mё efikas dhe konstruktiv pёrmes ndryshimeve procedural

17.10.2022

Pjesëmarrja aktive e deputetëve në jetën parlamentare është e një...

Кон поефикасно и конструктивно Собрание низ деловнички измени

17.10.2022

Активното учество на пратениците во парламентарниот живот е од особено...

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (janar – qershor 2022)

24.08.2022

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2022)

24.08.2022

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Повик за Швајцарска стипендиска програма 2022/2023

18.07.2022

Во период од 18 јули до 4 септември 2022 година...

Kuvendi nën thjerëz: Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Viti 2022

12.07.2022

Kuvendi nën thjerëz: Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit...

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија – 2022 година

12.07.2022

Теренската анкета реализирана во 2022 година, покажува дека перцепција на...

Повик за ангажирање на набљудувачи на квалитет на собраниска дебата

24.06.2022

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) објавува повик за кандидати...

Pyetje parlamentare: Sa argumentuan deputetёt dhe çfarё pyetёn mё shumё? (janar – dhjetor 2021)

26.05.2022

Pyetjet e deputetëve janë instrument i rëndësishëm i Kuvendit për...

Пратенички прашања: Колку аргументираа пратениците и што најмногу прашуваа? (јануари – декември 2021 година)

26.05.2022

Пратеничките прашања се важен инструмент на Собранието за вршење контрола...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

05.04.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (korrik – dhjetor 2021)

11.02.2022

Instituti për Demokraci që nga qershori i vitit 2014 monitoron...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2021)

11.02.2022

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

12.01.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

12.01.2022

Во период од 12 до 27 јануари 2022 година отворен...

Собрание 2020-2024: Кој ги претставува граѓаните?

27.12.2021

Пратениците, според Уставот, ги претставуваат граѓаните во највисокиот законодавен орган,...

Kuvendi 2020-2024: Kush i pёrfaqёson qytetarёt?

27.12.2021

Kuvendi 2020-2024: Kush i pёrfaqёson qytetarёt?

Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn e deputetёve

26.11.2021

Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn...

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

26.11.2021

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

01.11.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

01.10.2021

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё...

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

01.10.2021

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но...

Поврзани објави