logo

Програма за парламентарна поддршка

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од јуни 2019 година е дел од 10 годишната Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), во партнерство со Национален демократски институт (НДИ)  и Центар за управување со промени – ЦУП. ПСП програмата има за цел да ги поддржи реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот за парламентарна поддршка (ЦПП) во рамките на ИДСЦС се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на соработката помеѓу државните и недржавните актери во Северна Македонија, како и вклучување на најважните меѓународни чинители чиј интерес е Собранието на РМ.

Главни области на работа и фокус на ИДСЦС во рамки на ПСП програмата се: 1) набљудување на квалитетот на дебата во Собранието; 2) следење на јавното мислење за работата на Собранието; 3) мониторинг на ОВП планот на Собранието; 4) менаџирање на програмата за стипендирање на персоналот на Парламентарен Институт и Собранието; 5) поддршка на реформскиот процес на Собранието; и 6) истражување и застапување за унапредување на улогата на Собранието

Цели на проектот: Подржување на реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието.

Времетраење на проектот: јуни 2019 – декември 2023 (прва фаза)

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)/Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија

Партнери: Национален демократски институт (НДИ) и Центар за управување со промени – ЦУП

Настани поврзани со проектот

КUVENDI NËN THJERRËZ: RAPORT NGA MONITORIMI I CILËSISË SË DEBATIT NË KUVEND (JANAR – QERSHOR 2023)

15.08.2023

Raporti tregon nivel relativisht të ulët të cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2023)

15.08.2023

Извештајот го покажува релативно ниското ниво на квалитетот на дебатата...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024

31.07.2023

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Kuvend me ndjeshmëri gjinore dhe barazia gjinore në skenën politike: Rishikimi i situatës në Maqedoninë e Veriut

12.07.2023

Rezultati i Indeksit të Barazisë Gjinore në Maqedoninë e Veriut...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023/2024

14.06.2023

Во период од 14 јуни до 5 јули 2023 година отворен е повик за...

Анкета на „Програмата за парламентарна поддршка“: Граѓаните со ниска доверба во Собранието и пратениците

09.06.2023

Граѓаните имаат ниска доверба во Собранието и пратениците, покажува истражувањето...

KUVENDI NËN THJERËZ: PERCEPTIMI I QYTETARËVE PËR PUNËN E KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT (2023)

31.05.2023

Në periudhën shkurt – prill 2023, Instituti për Demokraci “Societas...

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија (2023)

31.05.2023

Во периодот февруари – април 2023 година, Институтот за демократија...

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (korrik – dhjetor 2022)

16.02.2023

Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2022)

16.02.2023

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2023

20.01.2023

Во период од 20 јануари до 3 февруари 2023 година...

Cilёsia e debatit: A ndikon konvokimi i vonuar i seancave, mbi cilёsinё e debatit nё Kuvend?

29.12.2022

Në pajtim me nenin 67 të Rregullores së Kuvendit të...

Извештај од фокус-групи: Граѓаните сметаат дека политичарите работат само за свои интереси, а партиите прават раздор

07.12.2022

Институт за демократија, денеска во Хотел Лимак, пред претставниците на...

Повик за Швајцарска стипендиска програма 2022/2023

14.11.2022

Во период од 14 ноември до 1 декември 2022 година отворен е повик за...

Drejt njё Kuvendi mё efikas dhe konstruktiv pёrmes ndryshimeve procedural

17.10.2022

Pjesëmarrja aktive e deputetëve në jetën parlamentare është e një...

Кон поефикасно и конструктивно Собрание низ деловнички измени

17.10.2022

Активното учество на пратениците во парламентарниот живот е од особено...

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (janar – qershor 2022)

24.08.2022

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јануари – јуни 2022)

24.08.2022

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Повик за Швајцарска стипендиска програма 2022/2023

18.07.2022

Во период од 18 јули до 4 септември 2022 година...

Kuvendi nën thjerëz: Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut – Viti 2022

12.07.2022

Kuvendi nën thjerëz: Perceptimi i qytetarëve për punën e Kuvendit...

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија – 2022 година

12.07.2022

Поглед на Собрание: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието...

Повик за ангажирање на набљудувачи на квалитет на собраниска дебата

24.06.2022

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) објавува повик за кандидати...

Pyetje parlamentare: Sa argumentuan deputetёt dhe çfarё pyetёn mё shumё? (janar – dhjetor 2021)

26.05.2022

Pyetjet e deputetëve janë instrument i rëndësishëm i Kuvendit për...

Пратенички прашања: Колку аргументираа пратениците и што најмногу прашуваа? (јануари – декември 2021 година)

26.05.2022

Пратеничките прашања се важен инструмент на Собранието за вршење контрола...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

05.04.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (korrik – dhjetor 2021)

11.02.2022

Instituti për Demokraci që nga qershori i vitit 2014 monitoron...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2021)

11.02.2022

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

12.01.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

12.01.2022

Во период од 12 до 27 јануари 2022 година отворен...

Собрание 2020-2024: Кој ги претставува граѓаните?

27.12.2021

Собрание 2020-2024: Кој ги претставува граѓаните?

Kuvendi 2020-2024: Kush i pёrfaqёson qytetarёt?

27.12.2021

Kuvendi 2020-2024: Kush i pёrfaqёson qytetarёt?

Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn e deputetёve

26.11.2021

Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn...

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

26.11.2021

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

01.11.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

01.10.2021

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё...

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

01.10.2021

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но...

Поглед на Собрание: Како до поквалитетна дебата во Собранието?

18.08.2021

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Kuvendi nёn thjerrёz: Raport nga monitorimi i cilёsisё sё debatit nё Kuvend (janar – qershor 2021)

18.08.2021

Kuvendi nёn thjerrёz: Raport nga monitorimi i cilёsisё sё debatit...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

27.07.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

23.06.2021

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt - e vёrtetё...

Застапување на интересите на граѓаните од страна на пратениците – вистина или мит

23.06.2021

  Според бројките од теренските анкети спроведени во периодот од...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

12.06.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Поврзани објави