logo

Програма за парламентарна поддршка

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од јуни 2019 година е дел од 10 годишната Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), во партнерство со Национален демократски институт (НДИ)  и Центар за управување со промени – ЦУП. ПСП програмата има за цел да ги поддржи реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот за парламентарна поддршка (ЦПП) во рамките на ИДСЦС се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на соработката помеѓу државните и недржавните актери во Северна Македонија, како и вклучување на најважните меѓународни чинители чиј интерес е Собранието на РМ.

Главни области на работа и фокус на ИДСЦС во рамки на ПСП програмата се: 1) набљудување на квалитетот на дебата во Собранието; 2) следење на јавното мислење за работата на Собранието; 3) мониторинг на ОВП планот на Собранието; 4) менаџирање на програмата за стипендирање на персоналот на Парламентарен Институт и Собранието; 5) поддршка на реформскиот процес на Собранието; и 6) истражување и застапување за унапредување на улогата на Собранието

Цели на проектот: Подржување на реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието.

Времетраење на проектот: јуни 2019 – декември 2023 (прва фаза)

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)/Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија

Партнери: Национален демократски институт (НДИ) и Центар за управување со промени – ЦУП

Настани поврзани со проектот

Повик за ангажирање на набљудувачи на квалитет на собраниска дебата

24.06.2022

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) објавува повик за кандидати...

Pyetje parlamentare: Sa argumentuan deputetёt dhe çfarё pyetёn mё shumё? (janar – dhjetor 2021)

26.05.2022

Pyetjet e deputetëve janë instrument i rëndësishëm i Kuvendit për...

Пратенички прашања: Колку аргументираа пратениците и што најмногу прашуваа? (јануари – декември 2021 година)

26.05.2022

Пратеничките прашања се важен инструмент на Собранието за вршење контрола...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

05.04.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Kuvendi nën thjerëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvend (korrik – dhjetor 2021)

11.02.2022

Instituti për Demokraci që nga qershori i vitit 2014 monitoron...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2021)

11.02.2022

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

12.01.2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

12.01.2022

Во период од 12 до 27 јануари 2022 година отворен...

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

26.11.2021

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

01.11.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

01.10.2021

Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё...

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

01.10.2021

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но...

Поглед на Собрание: Како до поквалитетна дебата во Собранието?

18.08.2021

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Kuvendi nёn thjerrёz: Raport nga monitorimi i cilёsisё sё debatit nё Kuvend (janar – qershor 2021)

18.08.2021

Kuvendi nёn thjerrёz: Raport nga monitorimi i cilёsisё sё debatit...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

27.07.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

23.06.2021

Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt - e vёrtetё...

Застапување на интересите на граѓаните од страна на пратениците – вистина или мит

23.06.2021

  Според бројките од теренските анкети спроведени во периодот од...

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

12.06.2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Informimi i qytetarёve pёr punёn e Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut

26.04.2021

Informimi i qytetarёve pёr punёn e Kuvendit tё Republikёs sё...

Информирање на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија

26.04.2021

Изворот на легитимитетот во заседавањето, постапувањето и одлучувањето на пратениците...

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието  

02.04.2021

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието,...

Поглед на Собрание: Средната оценка на квалитетот на дебатата во Собранието е 5.5

04.02.2021

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот...

Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

28.01.2021

Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit...

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (август – декември 2020)

28.01.2021

Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

19.01.2021

Во период од 19 јануари до 7 февруари 2021 г....

Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e Republikёs sё Maqedonisё se Veriut?

18.01.2021

Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e...

Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?

31.12.2020

Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република...

Квалитет на дебата во Собранието: Надзорна расправа за случајот Еуростандард банка

14.12.2020

Политичката контрола и надзорот над Владата и над другите носители...

Cilёsia e debatit nё Kuvend: Debat mbikёqyrës pёr rastin e bankёs Eurostandard

14.12.2020

Cilёsia e debatit nё Kuvend: Debat mbikёqyrës pёr rastin e...

Жените во собраниските комисии: Нов состав, стара пракса

30.11.2020

На 15 јули 2020г. беа избрани новите пратеници во Собранието...

Gratё nё Komisionet Parlamentare: Pёrbёrje e re, praktikё e vjetёr

30.11.2020

Gratё nё Komisionet Parlamentare: Pёrbёrje e re, praktikё e vjetёr

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

23.11.2020

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Video: Cili është perceptimi i të rinjve për punën e Kuvendit?

20.11.2020

Vetëm 6% e të rinjve janë përpjekur të përfshihen në...

Видео: Каква е перцепцијата на младите за работата на Собранието?

20.11.2020

Само 6% од младите се обиделе да се вклучат во...

Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?

17.11.2020

Ставовите и перцепциите за работата на политичките институции, вклучувајќи ги...

Tё rinjtё dhe politika nё Maqedoninё e Veriut: Cili ёshё perceptimi mbi punёn e Kuvendit?

17.11.2020

Tё rinjtё dhe politika nё Maqedoninё e Veriut: Cili ёshё...

Граѓаните и Собранието на Северна Македонија: Доверба со стаклени нозе

04.11.2020

Оваа анализа дава компаративен преглед на довербата која граѓаните на...

Qytetarёt dhe Kuvendi I Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut: Besimi me kёmbё tё qelqta

04.11.2020

Qytetarёt dhe Kuvendi I Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut: Besimi...

Видео: Швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/2021

31.08.2020

Стипендистите на Швајцарската стипендиска програма, наменета за вработените во Собрание...

Видео повик за швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

31.08.2020

Повикот за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување,...

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

14.08.2020

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за...

Суштинско или стерилно: Застапеноста на жените во собраниските состави на Република Северна Македонија (1990 – 2020)

10.08.2020

Процесот на демократизација на Република Северна Македонија неизбежно го наметнува...

Thelbësore ose sterile: Përfaqësimi i grave në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut (1990 – 2020)

10.08.2020

Thelbësore ose sterile: Përfaqësimi i grave në Parlamentin e Republikës...

Поврзани објави