Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од јуни 2019 година е дел од 10 годишната Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), во партнерство со Национален демократски институт (НДИ)  и Центар за управување со промени – ЦУП. ПСП програмата има за цел да ги поддржи реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието. Во исполнувањето на оваа цел, Центарот за парламентарна поддршка (ЦПП) во рамките на ИДСЦС се залага за активно вклучување на сите општествено-политички чинители и засегнатите страни во процесот. Исто така, Центарот делува во насока на унапредување на соработката помеѓу државните и недржавните актери во Северна Македонија, како и вклучување на најважните меѓународни чинители чиј интерес е Собранието на РМ.

Главни области на работа и фокус на ИДСЦС во рамки на ПСП програмата се: 1) набљудување на квалитетот на дебата во Собранието; 2) следење на јавното мислење за работата на Собранието; 3) мониторинг на ОВП планот на Собранието; 4) менаџирање на програмата за стипендирање на персоналот на Парламентарен Институт и Собранието; 5) поддршка на реформскиот процес на Собранието; и 6) истражување и застапување за унапредување на улогата на Собранието

Цели на проектот: Подржување на реформските напори на Собранието кон посилна улога во надзорот над извршната власт, законите за повисок квалитет и поголема отвореност, транспарентност и учество на граѓаните во работата на Собранието.

Времетраење на проектот: јуни 2019 – декември 2023 (прва фаза)

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка (СДЦ)/Амбасада на Швајцарија во Северна Македонија

Партнери: Национален демократски институт (НДИ) и Центар за управување со промени – ЦУП

Настани поврзани со проектот

item

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на една демократска држава. Со цел да може да ги реализира своите функции, потребно е да биде ефикасно, транспарентно и отчетно пред граѓаните, и да обезбеди нивна поголема вклученост во процесите на донесување на одлуки. Собранието како претставнички орган на...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за докторски студии во академска 2021/2022 година; Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира во рамките на...

item

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но и долгогодишната работа на Институтот за демократија (ИДСЦС) во набљудување на работата на Собранието, во продолжение неколку препораки кои може да бидат имплементирани за подобрување на квалитетот на дебата: Зголемување на информираноста и знаењата за темите кои се предмет...

item

Поглед на Собрание: Како до поквалитетна дебата во Собранието?

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Во периодот јануари – јуни 2021, набљудувањето се фокусираше на дискусиите кои се однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во областите на владеење на право, човековите права...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2021/2022

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски и докторски студии во академска 2021/2022 година. Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира во...

item

Јули 2020 – јули 2021: Една година од парламентарните избори, како граѓаните гледаат на политичкото влијание и отвореноста на актуелниот парламентарен состав?

Во 2021 година се забележува позитивен исчекор во ставовите на граѓаните кога станува збор за улогата на Собранието во политичкиот живот на државата, достапноста на народните избраници за јавноста и вклучувањето на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Имено, овој пратенички мандат е препознаен од јавноста како највлијателен во...

item

Застапување на интересите на граѓаните од страна на пратениците – вистина или мит

Според бројките од теренските анкети спроведени во периодот од 2018 до 2021 година од страна на Институтот за демократија (ИДСЦС) во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), се утврдува дека граѓаните сметаат дека нивните интереси не секогаш се застапени во претставничкиот дом. Оваа компаративна анализа на податоците добиени...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма – курсеви и обуки

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија кои имаат интерес за професионално усовршување и развој преку обуки и курсеви. Овој повик за стипендирање на курсеви/обуки, ќе биде отворен во текот на целата година, додека процесот на...

item

Информирање на граѓаните за работата на Собранието на Република Северна Македонија

Изворот на легитимитетот во заседавањето, постапувањето и одлучувањето на пратениците во Собранието, лежи во граѓаните. Оваа претставничка функција ги обврзува пратениците на транспарентност и инклузивност во нивната работа пред јавноста, и постојано унапредување на механизмите за исполнување на овие обврски. Собрание кое е затворено кон своите граѓани, го подрива...

item

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието  

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието, но 37% од нив сметаат дека онлајн треба да работат само пратениците кои се позитивни на Ковид-19 или се во самоизолација. 25% сметаат дека тоа не е потребно. Ова го покажува теренската анкета за перцепциите на граѓаните за работата...

item

Поглед на Собрание: Средната оценка на квалитетот на дебатата во Собранието е 5.5

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Од јануари 2020 година, почнува четвртиот циклус на мониторинг, во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), која се спроведува во партнерство со Националниот демократски институт (НДИ) и Центарот за...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

Во период од 19 јануари до 7 февруари 2021 г. отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски студии во академска 2020/2021 година. Швајцарската...

item

Квалитет на дебата во Собранието: Надзорна расправа за случајот Еуростандард банка

Политичката контрола и надзорот над Владата и над другите носители на јавни функции е една од уставно одредените надлежности на Собранието. Еден од механизмите за остварување на оваа надлежност се надзорните расправи преку кои се контролира работата на Владата, односно имплементацијата на донесените закони, како и ефектот на владините...

item

Жените во собраниските комисии: Нов состав, стара пракса

На 15 јули 2020г. беа избрани новите пратеници во Собранието на Северна Македонија. По неколкуте измени во неговата структура, актуелниот собраниски состав брои 61% мажи и 39% жени. Конституирањето на новиот пратенички состав го покрена и прашањето за тоа каков ќе биде распоредот во собраниските комисии овој мандат. Собраниските...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за докторски студии во академска 2020/2021 година. Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира во рамките на...

item

Video: Cili është perceptimi i të rinjve për punën e Kuvendit?

Vetëm 6% e të rinjve janë përpjekur të përfshihen në punën e Kuvendit, ndërsa 86% nuk ​​janë të informuar se si mund të kyçen.

item

Видео: Каква е перцепцијата на младите за работата на Собранието?

Само 6% од младите се обиделе да се вклучат во работата на Собранието, а 86% не се информирани како можат да го направат тоа. Прочитајте повеќе за перцепцијата на младите за работата на Собранието. Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?

item

Младите и политиката во Северна Mакедонија: Која е перцепцијата за работата на Собранието?

Ставовите и перцепциите за работата на политичките институции, вклучувајќи ги и националните собранија, на младите во Северна Македонија, суштински не се разликуваат од перцепциите на нивните врсници од Југоисточна Европа.  Мнозинството од младите од ЈИЕ, го делат мислењето дека се политички исклучени во носењето одлуки и имаат перцепција дека...

item

ИДСЦС ги презентираше резултатите од анкетата за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието пред пратениците и собраниските служби

Институт за демократија денеска одржа онлајн презентација на резултати од анкетата за работата на Собранието на Република Северна Македонија пред пратениците и претставници на службите на Собранието. Настанот се одржа во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП) на Собранието на Република Северна Македонија, финансирана од Швајцарската агенција за...

item

Граѓаните и Собранието на Северна Македонија: Доверба со стаклени нозе

Оваа анализа дава компаративен преглед на довербата која граѓаните на Северна Македонија ја имаат кон Собранието во однос на други демократски држави во светот. Анализата дава приказ и за тоа како оваа доверба е распоредена по различни социјални категории на граѓани и како перцепцијата на граѓаните за работата на...

item

Видео: Швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/2021

Стипендистите на Швајцарската стипендиска програма, наменета за вработените во Собрание на Република Северна Македонија ја споделија својата мотивација за професионално усовршување и искуството со програмата. Новиот повик е отворен за аплицирање до 10 септември, за сите кои се заинтересирани за запишување, или се веќе запишани на втор или трет...

item

Видео повик за швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

Повикот за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собрание на Република Северна Македонија, е отворен до 10 септември. Првата информативна сесија за настанот ќе се реализира на 26 август на платформата Zoom, со почеток од 11 часот. Доколку сте заинтересирани за учество пишете...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2020/2021

Отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски и докторски студии во академска 2020/2021 година. Швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување се реализира во...

item

Суштинско или стерилно: Застапеноста на жените во собраниските состави на Република Северна Македонија (1990 – 2020)

Процесот на демократизација на Република Северна Македонија неизбежно го наметнува и прашањето за зајакнување на женското пратеничко претставништво во државата. Ова унапредување се случува постепено, пред се преку повеќекратни измени во регулативата и делување на жените политичарки поддржани од граѓанските организации. Целта на анализата е да даде рамка на...

item

Повик за ангажирање на набљудувачи на квалитет на собраниска дебата

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) објавува повик за пријавување на кандидати за платен ангажман како набљудувачи на квалитетот на дискусијата во Собранието. Повикот се однесува за мотивирани дипломирани (магистрирани) или студенти/ки од сите општествено-хуманистички области, аналитичари/ки и активисти/ки од граѓански организации. Со повикот ќе бидат избрани...

item

Видео: Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието (февруари – март 2020)

Две третини од граѓаните препознаваат дека улогата на Собранието е значителна во однос на политичкиот живот на државата. Сепак, над две третини од нив исто така сметаат и дека Собранието е до извесен степен контролирано од страна на Владата, и покрај тоа што уставна надлежност на Собранието е да...

item

Анкета: Се намалува средната оценка на граѓаните за работата на Собранието

Над 70% од граѓаните сметат дека избраните претставници во Собранието секогаш тргнуваат од своите лични или интересите на својата политичка партија, додека половина од граѓаните сметаат дека пратениците само понекогаш ги имаат предвид интересите на граѓаните (Слајд 8). Ова го покажува анкетата за перцепциите на граѓаните и јавноста за...

item

Анализа на комисиската расправа за буџетот за 2020 година: Како се дебатираше во матичното работно тело?

Користејќи го Индексот за квалитетот на дебатата како инструмент, Институт за демократија ја набљудуваше буџетската расправа во Комисијата за финансии и буџет. Генерално може да се заклучи дека дебатата од првиот ден беше интензивна со голем интерес за дискусија, чести реплики, контра-реплики и повремени дофрлувања од место. Во рамките...

item

Повик за швајцарска стипендиска програма 2019/2020

Во период од 7 до 19 февруари 2020 г. отворен е повик за аплицирање за швајцарската стипендиска програма за професионално усовршување, наменета за вработените во Собранието на Република Северна Македонија, кои имаат интерес за професионално усовршување и развој, односно интерес за магистерски студии во академска 2019/2020 година. Швајцарската стипендиска...

item

Програма за парламентарна поддршка

item

Швајцарија и Собранието на Северна Македонија започнуваат 10 годишно пријателство

Швајцарската Програма за парламентарна поддршка се заснова на успешната соработка што Швајцарија ја има со Собранието на Република Северна Македонија за зајакнување на истражувачките и информативните капацитети на институцијата. Овој нов 10-годишен проект ќе ги поддржи напорите на Собранието за независност преку обезбедување поддршка за институционален развој, политички дијалог,...