idscs_logo

 

 

Проект за меѓурелигиски дијалог во Македонија

Институт за демократија во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) започна со имплементација на проектот “Толеранција, Дијалог, Соработка! Промоција на меѓурелигиски дијалог преку градење капацитети на медиумите и верските претставници”. Проектот ќе се реализира во текот на 2011 година и е финансиран од Европската Унија преку програмата Европски инструмент за демократија и човекови права ЕИДХР. Проектот има за цел да развие свест кај населението за религиозна толеранција и прифаќање на различните религиозни убедувања. Промовирање на слобода на изразување, меѓурелигиозен дијалог и религиозен плурализам ќе придонесe за зајакнување на демократијата во земјата.

Во рамките на активностите на проектот се предвидува да се организираат тренинзи и заеднички работилници за новинари и гласноговорници на верските заедници. Тренинзите имаат за цел да се зајакне информираноста и објективноста на медиумите во известувањето за теми од религиозен карактер, како и да се зголеми стручноста кај верските заедници за комуникација со јавноста. Овие активности, исто така ќе помогнат да се создадат канали за соработка и комуникација помеѓу медиумите и верските заедници.

Проектот понатаму ќе организира 14 посети на млади верници од една религиозна заедница на објекти од друга религиозна заедница за да им овозможи на младите да се запознаат со вредностите на другите религии. Со цел да се зголеми јавната свест за потребата од религиозна толеранција КАС и ИДСЦС ќе организираат конференција и медиумска кампања со кои ќе се промовираат позитивни примери на меѓурелигиска соработка. Како крајна активност се предвидува проведување на квалитативни и квантитаивни истражувања кои ќе ја испитуваат различни аспекти на меѓурелигискиот соживот во земјата.