Со цел да се зголеми свеста на верската различност меѓу населението на земјата, во рамките на овој проект е предвидено да се направат два видео записи кои ќе бидат емитувани во медиумите низ Р. Македонија.

Првиот видео запис што беше продуциран во септември 2011, можете да го погледнете.

А во вториот видео запис, може да се виде постигнатиот резултат од меѓурелигискиот дијалог, на кој тимот од проекот „Толеранција, дијалог, соработка“ работеше од јануари 2011 година.

ilina