logo

Видео записи од меѓурелигиски дијалог

ilina
Share on facebook
Share on twitter

Со цел да се зголеми свеста на верската различност меѓу населението на земјата, во рамките на овој проект е предвидено да се направат два видео записи кои ќе бидат емитувани во медиумите низ Р. Македонија.

Првиот видео запис што беше продуциран во септември 2011, можете да го погледнете.

А во вториот видео запис, може да се виде постигнатиот резултат од меѓурелигискиот дијалог, на кој тимот од проекот „Толеранција, дијалог, соработка“ работеше од јануари 2011 година.

ilina

Поврзани објави