logo

Семинар за претставници на верските заедници во Штип

imgp0288
Share on facebook
Share on twitter

На предавањето учесниците се запознаа со различни техники, стратегии и инструменти за комуникација со медиумите, со цел јавноста континуирано да се запознава со работењето на верската заедница.

Овие семинари продолжуваат во текот на месец мај во Охрид, Битола, Кичево и Струмица.

imgp0288

Претставниците на МПЦ и ИВЗ дебатираат за нивните односи со медиумите

imgp0293

Предавачот Јасмина Миронски ги претставува техниките на комуницирање со медиумите

Поврзани објави