logo

Семинар за односи со јавност за верските заедници во Кичево

imgp0407
Share on facebook
Share on twitter

На семинарот беше истакнато дека треба повеќе да се зборува за меѓуверската соработка во Македонија и да се поттикнат припадниците на различни религии повеќе да се запознаваат со вредностите и традициите на другите религии во земјата.

imgp0407

Отварање на семинарот

imgp0422

Запознавање на присутните со целтта на проектот

Поврзани објави