На семинарот беше истакнато дека треба повеќе да се зборува за меѓуверската соработка во Македонија и да се поттикнат припадниците на различни религии повеќе да се запознаваат со вредностите и традициите на другите религии во земјата.

imgp0407

Отварање на семинарот

imgp0422

Запознавање на присутните со целтта на проектот