logo

Антикорупциски разговори во Парламент

Share on facebook
Share on twitter

Проектот „Антикорупциски разговори во Парламент” вклучува активности за застапување и истражување со цел поддржување на реформскиот процес во Македонија преку зајакнување на надзорната улога на Парламентот во однос на антикорупцијата. Проектот ќе има за цел да го поддржи Парламентот да стане главен актер во развојот на отпорна институционална структура како предуслов за ефикасна борба против корупцијата.

Проектот ќе вклучува три компоненти “Поддршка”, “Раст” и “Споделување”.

Првата компонента “Поддршка” ќе биде централна во проектот, бидејќи предвидува активности наменети за поддршка на Парламентот за зајакнување на неговите надзорни функции кога станува збор за антикорупција.

Втората компонента “Раст” ќе биде проектот “фабрика за знаење” и ќе има за цел да изгради алатки и знаења кои би можеле да послужат како ресурс до Парламентот и поврзаните засегнати страни за да ја проценат и да ја реинвенционираат својата надзорна улога кога станува збор за антикорупција и владеењето на правото.

Третата компонента “Споделување” вклучува поширока публика како алатка за притисок преку поттикнување јавна дебата за претстојното прашање пред интеракција со засегнатите страни. Тоа вклучува комуникација со кратки пораки за застапување преку социјалните медиуми, или поставување на агенда во соработка со традиционалните медиуми.

Цели на проектот: Поддржување на реформскиот процес во Македонија преку јакнење на надзорната улога на Парламентот во однос на антикорупцијата.

  • Првата специфична цел е зајакнување на улогата на Парламентот во однос на владеењето на правото и борбата против корупција, преку креирање на форум за дискусија со независните и регулаторните тела кои работат во доменот на владеењето на правото;
  • Втората специфична цел е да се надополнат реформските напори на институциите преку обезбедување на одржлива база на знаење за скроени по мерка реформи и подобрувања;
  • Третата специфична цел е едукација на јавноста за приоритетите и за улогата на конкретни институции кога станува збор за борбата против корупцијата.

Времетраење на проектот: 12 месеци, 1 мај 2019 – 30 април 2020

Одобрени средства: 35.000 долари

Институт за демократија во периодот септември 2020 – август 2021 ќе продолжи со имплементација на проектот „Антикорупциски разговори во Парламентот“.

Времетраење: септември 2020 – август 2021

Одобрени средства: 58.000 долари

Донатор и партнери: Национален фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED)

Настани поврзани со проектот

Новиот американски влог во борбата против корупцијата во Северна Македонија

03.12.2021

  Во земјите во развој, како што е Северна Македонија,...

Колку чини борбата против корупцијата: инвестиција во човечките ресурси

02.12.2021

  Корупцијата е сè позначаен приоритет за граѓаните, а толеранцијата...

Стратегизирање од иднината: Нови начини на планирање на борбата против корупцијата

01.12.2021

Процесот од дизајнирање до производство на нов автомобил трае околу...

Промени на дело: Следење на Националната стратегија за борба против корупција

17.11.2021

Националната стратегија за борба против корупцијата беше донесена во Собранието...

Видео: Три децении антикорупциски лет во место

16.11.2021

Историски преглед на борбата против корупцијата од независноста до денес....

Антикорупциската комисија во извештајот на Европската комисија

04.11.2021

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) e превентивна, самостојна...

Како се инвестира во борбата против корупцијата?

25.10.2021

Борбата против корупцијата не е бесплатна. Затоа државата треба значително...

Локални избори 2021 и борбата против корупцијата на локално ниво

06.10.2021

Локалната самоуправа е основа на демократијата. Општините, како најблиски форми...

ИДСЦС ја организираше работилницата „Колку чини борбата против корупцијата?“

27.09.2021

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ во рамки на проектот „Антикорупциски...

Video: Sa kushton lufta kundër korrupsionit?

17.09.2021

Në garë kundër problemeve sistemore, garojnë korrupsioni dhe shteti. Shikoni...

Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

17.09.2021

Во трката против системските проблеми се натпреваруваат корупцијата и државата....

Локални избори 2021 и улогата на антикорупциските институции

14.09.2021

Изборот на граѓаните на Локалните избори ќе определи кој ќе...

Справувањето со корупцијата под будното око на меѓународната заедница. Што може да направи Собранието?

23.08.2021

Во изминатиот период бевме сведоци на значително приоретизирање на борбата...

Повик за изработка на анимирано видео

16.07.2021

Видеото кое ќе треба да се изработи со овој повик...

Одржана обука за зајакнување на капацитетите на Собранието во борбата против корупција

02.06.2021

Во периодот 17-20 мај, Институт за демократија ја одржа обуката...

„Огледалце, огледалце, како ни оди против корупцијата?“ Насоки за надзор врз националната стратегија

31.05.2021

Надзорот, при исполнувањето на Националната стратегија за борба против корупција,...

Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

17.05.2021

Антикорупциските политики и наративи заземаат сè поголемо место во агендите...

Борбата против корупција за време на пандемијата: намалени напори и стагнација

04.03.2021

Борбата против корупција мора да продолжи и во услови на...

Колку чини и колку треба да чини борбата против корупцијата?

28.12.2020

Борбата против корупцијата не е бесплатна. Како мултидимензионален проблем борбата...

ИДСЦС разговараше со засегнати страни за вложување заеднички напори во борбата против корупцијата

23.12.2020

Институт за демократија во рамки на проектот „Антикорупциски разговори во...

Video: Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

04.12.2020

Kuvendi ka rol mbikëqyrës mbi Qeverinë, Prokurorinë Publike dhe Komisionin...

Видео: Собранието во борбата против корупцијатa

04.12.2020

Собранието има надзорна улога врз Владата, Јавното обвинителство и Антикорупциската...

Video: Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

03.12.2020

Roli i Kuvendit ka të bëjë me sigurimin e reformave...

Видео: Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

03.12.2020

Улогата на Собранието во евроинтеграциите е да обезбеди дијалог помеѓу...

Video: Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

02.12.2020

Për NATO-n, korrupsioni përbën rrezik për sigurinë e vendeve anëtare....

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

02.12.2020

За НАТО корупцијата преставува ризик по безбедноста на земјите членки....

Повеќе од надзор? Како до зголемена соработка на Собранието и антикорупциските институции

26.11.2020

Во годината што претстои ќе биде исклучително важно Собранието да...

Парламентарен надзор на антикорупциските институции: Анализи на праксите во Западен Балкан

14.10.2020

Институт за демократија, во соработка со партнери од регионот, подготви...

Анализи за надзорната улога на Парламентот врз борбата против корупцијата

07.10.2020

Институтот за демократија во изминатиот период изработи три документи за...

ИДСЦС разговараше за антикорупцискиот надзор во Парламентот со новиот парламентарен состав

23.09.2020

Институт за демократија денеска организираше работилница „Парламентарен надзор над борбата...

Одржана онлајн конференција „Регионални искуства во парламентарен надзор на борбата против корупција“

01.09.2020

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ организираше онлајн конференција насловена како...

Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

22.06.2020

Надзорната улога на парламентот е клучна при обезбедувањето зголемена отчетност...

Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

18.06.2020

На почетокот на февруари 2020 година, Европската комисија ја претстави...

Северна Македонија во НАТО: шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

18.06.2020

Неодамнешното членство на Северна Македонија во Северноатлантската договорна алијанса (НАТО)...

База на публикации со препораки за борба против корупција

17.06.2020

Институт за демократија „Социтас Цивлис“ во рамки на проектот „Антикорупциски...

Собрание во време на COVID-19

04.05.2020

Појавата на COVID-19 во светот влијае истовремено врз сите земји...

Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

02.04.2020

Собранието треба да биде централната институција во борбата против корупцијата....

Улогата на Собранието во новиот пристап за преговарање кон ЕУ

27.02.2020

На почетокот на февруари 2020 година, Европската комисија ги соопшти...

Партиските програми и борбата против корупцијата: визија или предизборен памфлет?

28.01.2020

Предизборието е период кога граѓаните очекуваат политичките партии да покажат...

(Anti)korrupsioni në vitin 2019 dhe çfarë me të në vitin 2020

13.01.2020

Viti i kaluar, 2019 ishte ambivalent në pikëpamje të luftës...

(Анти)корупцијата во 2019 и што со неа во 2020 година?

13.01.2020

Минатата (2019) година беше амбивалентна во поглед на борбата против...

Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

22.11.2019

Ligji i ri për furnizime publike (LFP), hyri në fuqi...

Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

22.11.2019

Новиот Закон за јавни набавки (ЗЈН), стапи на сила на...

Udhërrëfyes drejt përmirësimit të perceptimeve për përhapje të korrupsionit: implementimi i rregullave nga lartë-poshtë

07.10.2019

Midis qytetarëve ekziston perceptim i përhapur gjerësisht për sundim selektiv...

Патоказ кон подобрување на перцепциите за распространет на корупцијата: имплементирање на правилата почнувајќи од врвот

07.10.2019

Меѓу граѓаните постои широко распространета перцепција за селективното владеење на...

Институционално позиционирање во борбата против корупцијата

30.08.2019

Безусловната заложба за борбата против корупцијата е нешто кое се...

Поврзани објави