Roli i Kuvendit ka të bëjë me sigurimin e reformave të qëndrueshme përmes dialogut midis partive të ndryshme politike dhe në të njëjtën kohë, të arrijë sukses në mbikëqyrjen e përhershme parlamentare të institucioneve.

Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni