Архива

  Category Archive for "Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите"
  item

  Обука за обучувачи во рамките на проектот- “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите “ во Осогово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 07 и 08 декември во Осогово се оддржа обуката за обучувачи.

  Предавач...

  item

  Обука за зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Маврово

  Последната од циклусот обуки за подготовка на ЕУ проектни апликации како дел од проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”,  се одржа на 24-25 ноември и 1-2...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Скопје

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 14-15 ноември и 21-22 ноември во Скопје се оддржа седмата обука за подготовка на ЕУ проекти....

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 10-11 ноември и 17-18 ноември во Крушево се оддржа шестата обука за подготовка на ЕУ проекти.Предавач...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Пробиштип

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 27-28 октомври и 3-4 ноември во Пробиштип се оддржа четвртата обука за подготовка на ЕУ проекти....

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Велес

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 17– 18 октомври и 25 -26 октомври во Велес се оддржа четвртата обука за подготовка на...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 13– 14 октомври и 20 -21 октомври во Струмица се оддржа третата обука за подготовка на...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 29 – 30 септември и 6 -7 октомври во Струга се оддржа втората обука за подготовка...

  item

  Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Берово

  Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 15 – 16 и 22 -23 септември во Берово се оддржа првата обука за подготовка на...

  item

  Спроведена втора активност – Јавни настани

  Седум јавни трибини на тема “ЕУ Фондовите – можност или предизвик за граѓанското општество” беа организизани во јуни и јули 2011 година во Радовиш, Виница, Демир Хисар, Делчево, Гостивар, Охрид и Могила. Јавните трибини беа дел од проектните активности...