logo

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Крушево

img1
Share on facebook
Share on twitter

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 10-11 ноември и 17-18 ноември во Крушево се оддржа шестата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше м-р Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Крушево, Битола, Прилеп, Могила, Демир Хисар и Ресен.
Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

img1

img2

img3

Поврзани објави