Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 10-11 ноември и 17-18 ноември во Крушево се оддржа шестата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше м-р Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Крушево, Битола, Прилеп, Могила, Демир Хисар и Ресен.
Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

img1

img2

img3