logo

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струга

web2
Share on facebook
Share on twitter

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 29 – 30 септември и 6 -7 октомври во Струга се оддржа втората обука за подготовка на ЕУ проекти.  

Предавач на обуката беше Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Охрид, Центар Жупа, Дебар, Другово и Кичево.  

Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од  локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

web2

web1

Поврзани објави