logo

Обука за Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите во Струмица

strumica1
Share on facebook
Share on twitter

Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 13– 14 октомври и 20 -21 октомври во Струмица се оддржа третата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Струмица, Гевгелија, Босилово, Василево, Дојра, Радовиш и Валандово.
Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

strumica1

strumica2

Поврзани објави