Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 13– 14 октомври и 20 -21 октомври во Струмица се оддржа третата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Струмица, Гевгелија, Босилово, Василево, Дојра, Радовиш и Валандово.
Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

strumica1

strumica2