Во рамки на проектот “Зајакнување на цивилното општество преку градење на капацитетите: Промоција на локален развој преку поголема искористеност на ЕУ фондовите”, на 14-15 ноември и 21-22 ноември во Скопје се оддржа седмата обука за подготовка на ЕУ проекти.
Предавач на обуката беше м-р Ристо Иванов, а ја посетија учесници од граѓанските организации и локалните самоуправи од општините Кисела Вода, Карпош, Аеродром, Гази Баба, Чучер Сандево.
Целта на обуката беше претставниците од граѓанските организации и од локалната самоуправа да соработуваат и заедно да дојдат до проектни идеи кои ќе ги развиваат во проектни апликации.

dsc00160

100 1662

100 1736