Архива

  Category Archive for "Мрежа за спречување на конфликт на интереси"
  item

  Истражување на јавното мислење за судирот на интереси и корупцијата на локално ниво

  Почитувани, Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје, во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ го објавува извештајот за спроведено теренско истражување на јавното мислење за судирот на интереси и корупција на...

  item

  Публикувана Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација

  Како резултат на заедничката работа на вкупно 17 граѓански организации од целата држава, задоволство ни е да ја претставиме Граѓанската стратегија за спречување судир на интереси во јавната администрација. Стратегијата претставува документ на патокази преку кој граѓанските организации можат...

  item

  Одржани пет јавни дебати за спречување на судирот на интереси

  Во текот на месец април 2015 година во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на судир на интереси во јавната администрација“ беа одржани пет јавни настани кои имаа за цел да ја зајакнат јавната дебата во поглед на...

  item

  Публикација: „Судир на интереси во јавната администрација“

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС) во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ ја публикуваше студијата „Судир на интереси во јавната администрација: состојба, правна рамка за превенција и ефективност на моделот“....

  item

  Втора работилница за подготовка на Граѓанска стратегија

  Во рамки на проектот Граѓанската мрежа за спречување на конфликтот на интереси во јавната администрација, на 3 и 4 март 2015, во хотелот Манастир, Берово беше одржана Втората работилница за подготовка на граѓанската стратегија за спречување на судирот на...

  item

  Работилница за креирање на Граѓанска стратегија

  На 3-ти и 4–ти декември во Охрид, во склоп на проектот Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси, се одржа работилница за креирање на Граѓанска стратегија каде проектните партнери заедно со 15-те грантисти (организации),  дел од мрежата,  два...

  item

  Втор циклус обуки за ГО за застапување и комуникациски вештини

  Активисти од осум граѓански организации 20-ти и 21-ви октомври 2014, како дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, беа обучени за застапување и комуникациски вештини. На претставниците од ИРЗ Тетово, Мултикултура, Институт...

  item

  Први две работилници за застапување и комуникациски вештини

  Како дел од проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, на 8-ми и 9-ти октомври 2014 во просториите на Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во Скопје беа одржани две еднодневни работилници за застапување и...

  item

  Тренинг за грантистите на „Граѓанската мрежа“

  На 25 јули 2014 во Квинс хотелот во Скопје, се одржа тренинг за истражувачки методи и подготовка на документи за јавни политики, наменет за грантистите на „Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Во текот...

  item

  Повик за грантови

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ) во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“ објавуваат: П...