Архива

  Category Archive for "Агора сесии"
  item

  Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

  Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и имплементирана од јавната власт. Во многу примери, јавна политика е и она што државата и институциите решаваат дека не треба да го прават. Следствено, сето она што е утврдено...

  item

  Завршна конференција од „Агора сесии“: Механизмите за партиципативно креирање политики не функционираат

  За еден граѓанин да се вклучи во процесите на креирање на јавни политки во Македонија потребно му е многу работа, трпение, знаење, внимание, информираност и снаодливост. Сето тоа под претпоставка дека функционираат законски механизми кои го овозможуваат ова учество....

  item

  Агора сесија: Прецизирани предлозите на граѓанските организации за програмата за работа на Владата

  Борба против корупцијата на сите нивоа, деполитизација на институциите и прочистување на медиумите од државни реклами и говор на омраза. Ова се трите теми на кои експерти и претставници на повеќе од 15 граѓански организации низ процес на дискусија...

  item

  Краток документ на јавни политики: Во лавиринтите на циклусот на креирање политики

  Овој краток документ за јавна политика има за цел да ги претстави основите кои го определуваат партиципативното креирање политики во Република Македонија. Партиципативното креирање политики го гледаме како посебна област на јавната политика, која може да се развива и...

  item

  Организирана обука за проценка на влијание на регулатива за граѓански организации

  Граѓанските организации можат да влијаат и да учествуваат во создавањето на политиките, но и да направат проценка какви ќе бидат последиците од конкретна промена на регулативата. Со цел да го доближи овој процес до граѓанските организации Институтот за демократија...

  item

  Календар на јавни политики

  Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС), во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“, воведува електронски Календар на јавни политики. Календарот на јавни политики има за цел да овозможи лесен преглед на настаните и...

  item

  За ефикасно справување со корупција потребен е закон за заштита на “свиркачи”

  На 6 октомври 2015 година се одржа втората Агора сесија на тема „Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право“. На сесијата учество зедоа повеќе експерти и претставници на граѓанските организации кои имаат искуство и знаење за...

  item

  Прва Агора сесија: Партиципативно креирање политики

  Претставниците на граѓанските организации се согласија дека во најголем број на случаи институциите не се доволно отворени за соработка со граѓански организации. Ова особено се однесува на случаи во кои засегнатата граѓанска организација немала претходна соработка со конкретната институција....

  item

  База на податоци за експерти во демократија и владеење на право во Македонија

  Во рамки на проектот „Агора сесии – практикување на партиципативно креирање политики“ изготвена е База на податоци на експерти, во областа демократија и владеење на право. Базата на податоци за експерти има за цел да го олесни пристапот на...

  item

  База на податоци: Повик за вклучување на експерти од област на демократија и владеење на право

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) објавува повик за приклучување во база на податоци за експерти во областа на демократија и владеење на право. Базата на податоци ќе биде јавно достапен документ преку кој државните институции, но...