Антикорупциската комисија во извештајот на Европската комисија

Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК) e превентивна, самостојна и независна. ДКСК ги дополнува институциите што ја гонат корупцијата, преку водење поединечни постапки, развој на политики и законодавството. ДКСК првично е превентивно тело и согласно со законските одредби има ограничени надлежности за спроведување мерки при прекршување на законот. Токму затоа успехот во борбата против […]

Како се инвестира во борбата против корупцијата?

Борбата против корупцијата не е бесплатна. Затоа државата треба значително да инвестира во институциите со најизразени надлежности во борбата против корупцијата, како Државната комисија за спречување на корупцијата, Државниот завод за ревизија, Инспекцискиот совет и Комисијата за заштита на конкуренцијата. Од овие четири институции, инспекциските служби се тие што имаат како превентивна, така и репресивна […]

Локални избори 2021 и борбата против корупцијата на локално ниво

Локалната самоуправа е основа на демократијата. Општините, како најблиски форми на власт до граѓаните, треба да ги задоволуваат нивните интереси и потреби на локално ниво. Изборните кампањи се период кога претендентите за локалната власт ги образложуваат заложбите, визијата и програмата за развојот за следните четири години. Во услови на разнишана доверба на граѓаните кон институциите, […]

ИДСЦС ја организираше работилницата „Колку чини борбата против корупцијата?“

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ во рамки на проектот „Антикорупциски разговори во Парламентот“, од 22 до 24 септември во Охрид ја организираше работилницата  „Колку чини борбата против корупцијата?“. На работилницата присуствуваа пратеници од Собранието, претставници од Кабинетот на Вицепремиерот за борба против корупцијата и криминал, одржлив развој и човечки ресурси, како и претставници на Државниот […]

Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

Во трката против системските проблеми се натпреваруваат корупцијата и државата. Погледнете го видеото за да видите што се е потребно за државата да победи во овој натпревар и да ја порази корупцијата.

Локални избори 2021 и улогата на антикорупциските институции

Изборот на граѓаните на Локалните избори ќе определи кој ќе раководи со локалната заедница и во која насока ќе се движи локалниот развој. Евидентно е дека локалните теми стануваат сè поважни за граѓаните бидејќи управувањето на локално ниво директно влијае врз нивниот квалитет на живот. Финансирањето на кампањата за локалните избори е клучен индикатор за […]

Дали вашите деца знаат за корупција?

Дали зборувате отворено со вашите деца на тема корупција? Колку вашите деца се свесни за корупцијата во општеството? Дали знаат каде треба да се пожалат доколку посведочат корупција? Сите држави имаат проблем со корупција, но во различен обем. Оваа таканаречена социјална болест во нашата држава има пуштено корени во секоја институција, а тоа дефинитивно ja […]

Одржана обука за зајакнување на капацитетите на Собранието во борбата против корупција

Во периодот 17-20 мај, Институт за демократија ја одржа обуката „Информирани пратеници, отчетни институции“ со цел зајакнување на капацитетите на Собранието за борба против корупција. На обуката присуствуваа асистентите на пратеничките групи, вработените во Парламентарниот институт и Буџетската канцеларија при Собранието, а со цел нивно запознавање со процесите и алатките за борба против корупција. Фокусот […]

„Огледалце, огледалце, како ни оди против корупцијата?“ Насоки за надзор врз националната стратегија

Надзорот, при исполнувањето на Националната стратегија за борба против корупција, е важно средство за да обезбеди дека таа дава конкретни резултати за граѓаните, што е цел на секоја јавна политика. Клучното што треба да се обезбеди за да постои успешен надзор е да се препознае дали реформите содржани во стратегијата се делотворни и дали ја […]