Повик за помлад истражувач во рамки на ИДСЦС Центарот за добро управување

Институт за демократија „Социетас Цивилис“(ИДСЦС), во рамки на Центарот за добро управување, распишува оглас за помлад истражувач со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на времетраењето на ангажманот. Работните обврски ќе бидат: – Поддршка на постарите истражувачи при развивање на: истражувачки продукти, проектни апликации и […]

Повик за обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки продукти

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” објавува повик за граѓански организации за учество на обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки […]

Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” објавува повик за граѓански организации за учество на обука за ЕУ проектен дизајн и […]

Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

agora logo

Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и имплементирана од јавната власт. Во многу примери, јавна политика е и она што државата и институциите решаваат дека не треба да го прават. Следствено, сето она што е утврдено како принцип на делување во врска со некој општествен проблем, или пошироко, некоја област, а чиј […]

Работилница на СЕЛДИ во Брисел: Мора да се зголеми отпорноста кон корупција во Југоисточна Европа

seldi 1

Како да се засили отпорноста кон корупцијата и да се спречи „заробувањето на државите“ од корумпирани елити е тема на која во Брисел се одржа работилница за создавање политики во рамки на антикорупциската мрежа на граѓански организации од Југоисточна Европа – СЕЛДИ. На работилницата учествуваа претставници на граѓанските организации од регионот, на Европската комисија, европарламентарци, […]

Институционален развој на ИДСЦС преку грант од Цивика мобилитас

1

Институционален грант за развој на својот капацитет како граѓанска организација денеска доби Институтот за демократија „Социетас цивилис“ од програмата за поддршка на граѓанското општество „Цивика мобилитас“ на Швајцарската агенција за развој и соработка.  ИДСЦС со тоа влезе во групата од 20 институционални грантисти кои ја добија оваа поддршка во вториот повик од програмата. Покрај институционалните […]

Обука за техники на истражувачко новинарство во јавните набавки

Obuka javni nabavki 1

Интернет системите за јавни набавки и јавните податоци кои ги поседуваат институциите можат да пружат доволно индиции и докази за откривање на случаи на клиентелизам, корупција или злоупотреба на јавните пари во процесите на јавни набавки. Со таа цел студенти по новинарство и помлади новинари учествуваа на дводневната обука за техники на истражувачко новинарство во […]

Завршна конференција од „Агора сесии“: Механизмите за партиципативно креирање политики не функционираат

Agora 08

За еден граѓанин да се вклучи во процесите на креирање на јавни политки во Македонија потребно му е многу работа, трпение, знаење, внимание, информираност и снаодливост. Сето тоа под претпоставка дека функционираат законски механизми кои го овозможуваат ова учество. Зголемувањето на граѓанското учество придонесува кон поквалитетни политики и регулатива и има голем потенцијал за зголемување […]

Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

social inclusion kick off logo

Институтот за демократија “Социeтас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со партнерите Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Организација на жените на општина Свети Николе (ОЖОСВ), започна со спроведување на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите”. Целта на проектот е да се зајакнaт капацитетите на Јавната установа Завод за […]