Архива

  Category Archive for "Градиме капацитети"
  item

  Повик за помлад истражувач во рамки на ИДСЦС Центарот за добро управување

  Институт за демократија „Социетас Цивилис“(ИДСЦС), во рамки на Центарот за добро управување, распишува оглас за помлад истражувач со целосно работно време (40 часа неделно) за период од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на времетраењето на ангажманот. Работните...

  item

  Повик за обука за истражувачки методи и дисеминација на истражувачки продукти

  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ...

  item

  Повик за обука за ЕУ проектен дизајн и менаџмент за граѓански организации

  Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во соработка со Асоцијацијата за демократски иницијативи (АДИ) – Гостивар и Организацијата на Жени од Општина Свети Николе (ОЖОСВ) како дел од проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на...

  item

  Студија „Од нацрт до закон: Креирање политики и граѓанско учество“

  Jавната политика е јасно или прикриено насочена акција, утврдена и имплементирана од јавната власт. Во многу примери, јавна политика е и она што државата и институциите решаваат дека не треба да го прават. Следствено, сето она што е утврдено...

  item

  Работилница на СЕЛДИ во Брисел: Мора да се зголеми отпорноста кон корупција во Југоисточна Европа

  Како да се засили отпорноста кон корупцијата и да се спречи „заробувањето на државите“ од корумпирани елити е тема на која во Брисел се одржа работилница за создавање политики во рамки на антикорупциската мрежа на граѓански организации од Југоисточна...

  item

  Институционален развој на ИДСЦС преку грант од Цивика мобилитас

  Институционален грант за развој на својот капацитет како граѓанска организација денеска доби Институтот за демократија „Социетас цивилис“ од програмата за поддршка на граѓанското општество „Цивика мобилитас“ на Швајцарската агенција за развој и соработка.  ИДСЦС со тоа влезе во групата...

  item

  Обука за техники на истражувачко новинарство во јавните набавки

  Интернет системите за јавни набавки и јавните податоци кои ги поседуваат институциите можат да пружат доволно индиции и докази за откривање на случаи на клиентелизам, корупција или злоупотреба на јавните пари во процесите на јавни набавки. Со таа цел...

  item

  Завршна конференција од „Агора сесии“: Механизмите за партиципативно креирање политики не функционираат

  За еден граѓанин да се вклучи во процесите на креирање на јавни политки во Македонија потребно му е многу работа, трпение, знаење, внимание, информираност и снаодливост. Сето тоа под претпоставка дека функционираат законски механизми кои го овозможуваат ова учество....

  item

  Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите

  Институтот за демократија “Социeтас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) заедно со партнерите Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар и Организација на жените на општина Свети Николе (ОЖОСВ), започна со спроведување на проектот “Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување...

  item

  Агора сесија: Прецизирани предлозите на граѓанските организации за програмата за работа на Владата

  Борба против корупцијата на сите нивоа, деполитизација на институциите и прочистување на медиумите од државни реклами и говор на омраза. Ова се трите теми на кои експерти и претставници на повеќе од 15 граѓански организации низ процес на дискусија...