rrpp

Фокусот на овој истражувачки проект ќе биде реформата во судството во пет избрани земји од Западен Балкан: БиХ, Србија, Косово, Црна Гора и Македонија. Истражувањето за независноста на судството ќе се базира на анализа на институционалната реформа во овие пет земји. Посебен фокус ќе биде насочен кон новоформираните „Судски Совети“ во однос на тоа колку тие допринесуваат во создавање политички независно судство.

Проектот е финансиран од страна на „Швајцарската Агенција за Развој и Соработка“, а ќе се спроведува во периодот од 1-ви Јануари 2012 до 30-ти Јуни 2013 година.