logo

Семинар по Квалитативни Методи во Будва – Црна Гора

rrpp budva article
Share on facebook
Share on twitter

rrpp budva article

Во организација на RRPP програмата тимот на проектот „Европеизација преку имплементација на правото во Западен Балкан“ присутвува на тридневниот семинар за Кавлитативни Методи кој се одржува во Будва од 20 до 22 Јуни 2012 година.

На овој семинар ќе се одржат предавања од страна на Лиз Спенсер од Универзитетот во Есекс. Темите се: Структурирани Интервјуа, Длабински Интервјуа и Фокус Групи.

 

Поврзани објави