logo

Одржана конференција во Охрид

naslovna
Share on facebook
Share on twitter

Â

naslovna

На 11.09.2013 во хотел „Пела“ во Охрид се одржа завршната конференција од проектот „Европеизација на западен балкан преку имплементација на правото“ организирана од ИДСЦС како имплементатори на проектот финансиран од РРПП програмата на Швајцарската Агенција за Поддршка.

rrppconf11091301

На конференцијата свои излагања имаа истражувачите кои се дел од проектот, како и релевантни научници и креатори на политики од Балканот и Европа чие потесно поле на интерес се случувањата во врска со имплементација на правото во земјите од Западен Балкан. Конференцијата ја отвори Марко Кмезиќ (Србија) кој е координатор на проектот од научен аспект и кој го опиша проектот во генерални црти. По него со свои видувања се произнесе и Флоријан Бибер на тема „(Не)можностите за демократија во нестабилните држави од Југоисточна Европа“, и двајцата претставници на униварзитетот во Грац (Австрија).

rrppconf11091302

На вториот панел учествуваа: Владимир Мисев претставник на ИДСЦС на тема „Македонскиот приказ на случај“ и Ардит Мемети од Универзитетот во Тетово со „Правната реформа и спроведувањето на правото во Западен Балкан: Клуч во процесот на зачленување во ЕУ“.

rrppconf11091303

Третиот панел во кој беа вклучени најмногу интернационални учесници донесе интересна дискусија поттикната од излагањата на: Дмитри Коченов од Универзитетот во Гронинген (Холандија) на тема „Владеење на правото како критерим за членство“; Томаш Милеј од Универзитетот во Келн (Германија) со „Уставните судови како спроведувачи на правото“; Аролда Елбасани од Универзитетот Европски Институт од Фиренца на тема „ЕУ интеграции и трансфромацијата на Западен Балкан“ и Васко Наумовски од Универзитетот во Скопје со излагање за „Препораки за имплементација на правото во земјите од Западен Балкан“.

rrppconf11091304

На четвртиот панел од конференцијата беа изнесени заклучоците од целиот проект од страна на научниот координатор Марко Кмезиќ и координаторот на проектот Зоран Илиевски од Универзитетот во Скопје.

rrppconf11091305

Поврзани објави