logo

Испитување на јавното мислење

mk
Share on facebook
Share on twitter

Со повеќегодишната работа во доменот на испитување на политичкото јавно мнение, ИДСЦС се стекна со одлично реноме. Причината за тоа се испитувањата кои ги истражуваат перцепциите и ставовите на јавноста за актуелни суштествени прашања.

Истовремено, сите овие години, Институтот со точноста на своите истражувања успеа да ги предвиди исходите од парламентарните избори 2002, 2006, 2008, 2011 и 2014 година, локалните изботи во 2005, 2009 и 2013 година како и претседателските избори во 2004, 2009 година. Таквиот успех е резултат на неуморната работа на експертите во рамките на Институтот кои постојано ја прилагодуваат својата работа на постоечките услови и промени како би придонеле кон највисок степен на методолошка прецизност и точност.

ИДСЦС врши редовни периодични испитувања на јавното мнение, пред се преку анкетирање. Во доменот на телефонските анкети, ИДСЦС е водечка организација во Република Македонија.

Во своите анкети, ИДСЦС вклучува постојани прашања чија цел е да го мерат рејтингот на политичките партии, личности и релевантни институции на подолг временски период, но истовремено, ги истражува перцепциите и ставовите на граѓаните за актуелни случувања во македонската политика.

{position anketa-eu-04-2015}

ДОСЕГАШНИ ИСПИТУВАЊА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

{tab=2016}

Мај 2016 – Каква е оваа ситуација?! mk en

{tab=2015}

Јуни 2015 – Перцепциите на граѓаните за работата на собранието mk

Мај 2015 – Истражување на јавното мислење за ЕУ интеграцијата на Македонија mk en

Мај 2015 – Судир на интереси и корупција на локално ниво mk en

Март 2015 – Аферата прислушување mk en

{tab=2014}

Септември 2014 Анкета за „Интеграција на Република Македонија во Европската Унија“ – Македонска верзија

Септември 2014 Анкета за „Интеграција на Република Македонија во Европската Унија“ – Англиска верзија

Јули 2014 Судир на интереси и корупција на локално ниво

Јули 2014 Перцепции за ЕУ интеграцијата на Македонија

Јуни 2014 Бојкот на собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

Јуни 2014 Анкета за работата на собранието

Мај 2014 Состојбата со судирот на интереси и напредокот на Македонија во Европските интеграции

Април 2014 Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарни избори

Февруари 2014 Македонските државјани во странство – Глас за гласање во странство

Јануари 2014 Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

{tab=2013}

{tab=2012}

{tab=2011}

{tab=2010}

{tab=2009}

{tab=2008}

{tab=2007}

{tab=2006}

{tab=2005}

{/tabs}

Поврзани објави