Со повеќегодишната работа во доменот на испитување на политичкото јавно мнение, ИДСЦС се стекна со одлично реноме. Причината за тоа се испитувањата кои ги истражуваат перцепциите и ставовите на јавноста за актуелни суштествени прашања.

Истовремено, сите овие години, Институтот со точноста на своите истражувања успеа да ги предвиди исходите од парламентарните избори 2002, 2006, 2008, 2011 и 2014 година, локалните изботи во 2005, 2009 и 2013 година како и претседателските избори во 2004, 2009 година. Таквиот успех е резултат на неуморната работа на експертите во рамките на Институтот кои постојано ја прилагодуваат својата работа на постоечките услови и промени како би придонеле кон највисок степен на методолошка прецизност и точност.

ИДСЦС врши редовни периодични испитувања на јавното мнение, пред се преку анкетирање. Во доменот на телефонските анкети, ИДСЦС е водечка организација во Република Македонија.

Во своите анкети, ИДСЦС вклучува постојани прашања чија цел е да го мерат рејтингот на политичките партии, личности и релевантни институции на подолг временски период, но истовремено, ги истражува перцепциите и ставовите на граѓаните за актуелни случувања во македонската политика.

{position anketa-eu-04-2015}

ДОСЕГАШНИ ИСПИТУВАЊА НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ

{tab=2016}

Мај 2016 – Каква е оваа ситуација?! mk en

{tab=2015}

Јуни 2015 – Перцепциите на граѓаните за работата на собранието mk

Мај 2015 – Истражување на јавното мислење за ЕУ интеграцијата на Македонија mk en

Мај 2015 – Судир на интереси и корупција на локално ниво mk en

Март 2015 – Аферата прислушување mk en

{tab=2014}

Септември 2014 Анкета за „Интеграција на Република Македонија во Европската Унија“ – Македонска верзија

Септември 2014 Анкета за „Интеграција на Република Македонија во Европската Унија“ – Англиска верзија

Јули 2014 Судир на интереси и корупција на локално ниво

Јули 2014 Перцепции за ЕУ интеграцијата на Македонија

Јуни 2014 Бојкот на собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

Јуни 2014 Анкета за работата на собранието

Мај 2014 Состојбата со судирот на интереси и напредокот на Македонија во Европските интеграции

Април 2014 Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарни избори

Февруари 2014 Македонските државјани во странство – Глас за гласање во странство

Јануари 2014 Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

{tab=2013}

{tab=2012}

{tab=2011}

{tab=2010}

{tab=2009}

{tab=2008}

{tab=2007}

{tab=2006}

{tab=2005}

{/tabs}