Публикации

  Филтрирај

  Окт/2019

  Udhërrëfyes drejt përmirësimit të perceptimeve për përhapje të korrupsionit: implementimi i rregullave nga lartë-poshtë

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Сеп/2019

  Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Парламент

  Сеп/2019

  Реформа на изборот на управувачки структури во јавните и државни претпријатија

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2019

  Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2019

  Pozicionimi institucional në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Сеп/2019

  Институционално позиционирање во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Авг/2019

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

  Извештај од набљудување / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kyçja aktive e deputetëve në miratimin e strategjisë nacionale për pengim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јул/2019

  Собранието во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Апр/2019

  Aнализа на собраниската дебата за Законот за употреба на јазиците

  Анализи / Извештај од набљудување / Парламент

  Апр/2019

  Analiza e raporteve të auditimit të ndërmarrjeve publike

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Транспарентност

  Апр/2019

  Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Мар/2019

  Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавна администрација / Јавно мислење

  Мар/2019

  Kush atje po menaxhon?

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Анкета: Претседателски избори 2019

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Мар/2019

  Анализа: Ревизија во јавниот сектор

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Фев/2019

  Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на евроинтеграција (декември 2018) – Сет на отворени податоци

  Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2019

  Едрење низ бура – Македонија и ЕУ во 2018

  Mеѓународни односи / Безбедност / Евроатланска интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење

  Фев/2019

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2018)

  Евроатланска интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење

  Дек/2018

  Политичка мисла број 56

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Ное/2018

  Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Kriteret ligjore për emërimin e udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore dhe të pavarura

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Поставеност и предизвици на консултативниот процес при ПВР

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Vendosja dhe sfidat e konsultativ gjatë VNR

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Предизвиците во годишното планирање на ПВР

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Ное/2018

  Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Сеп/2018

  Политичка мисла број 55

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2018

  Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

  Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Парламент / Политички систем

  Сеп/2018

  Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција

  Јул/2018

  Западниот Балкан и владеењето на правото: Како да се реши кваката-22

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / ЕУ интеграција / Регион

  Јул/2018

  Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

  Бриф за јавна политика / Евроатланска интеграција / Регион / Социјални прашања

  Јул/2018

  Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

  Безбедност / Бриф за јавна политика / Евроатланска интеграција / Регион

  Јул/2018

  Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

  Безбедност / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Регион

  Мај/2018

  Анкета: Спорот за името 2018 – ставови на јавноста во Македонија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мај/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Rekomandimi është siguruar, çka në të ardhme? aMonitorimi i zbatimit të tre muajve të fundit nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување

  Мар/2018

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија 2014 – 2017

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мар/2018

  Европската Унија на раб на повраток во Македонија

  Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Меѓународна политика / Надворешни работи

  Мар/2018

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Мар/2018

  Инфографик: Перцепции за улогата на меѓународните актери во Македонија (2017)

  Mеѓународни односи / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Мар/2018

  Инфографик: Јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2017)

  ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Спор за името

  Мар/2018

  Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Мар/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

  Мар/2018

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

  Фев/2018

  Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Јавно мислење / Спор за името

  Фев/2018

  Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

  Eтнички прашања / Граѓанско општество / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2018

  Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од набљудување / Парламент

  Фев/2018

  Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата: Јавноста – сведок и учесник во создавањето на законите

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавна администрација / Јавно мислење

  Фев/2018

  Анализа: Уставниот суд изгубен во судските реформи

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

  Фев/2018

  Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

  Дек/2017

  Analizë e shpenzimeve të procesit të ndikesës së rregullativës

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Дек/2017

  Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Дек/2017

  Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Дек/2017

  Политичка мисла број 54

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2017

  Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Блог: Патрони и клиенти: лицето на политичката поддршка во Западен Балкан

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Добро владеење / Избори / Политички систем

  Ное/2017

  Извештај: „Трка на 3,6 и 9 со пречки“

  Извештај од набљудување

  Ное/2017

  Raport: “Gara e 3, 6 dhe 9 me pengesa”

  Извештај од набљудување

  Окт/2017

  Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Сеп/2017

  Неформалниот живот на политичките партии во општествата на Западниот Балкан

  Бриф за јавна политика / Избори / Политички систем

  Сеп/2017

  Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност

  Јул/2017

  Блог: Околу измените за Законот за пушачите

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Јул/2017

  Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Mеѓународни односи / Анализи / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција

  Јун/2017

  Блог: Притисокот само го зајакна граѓанското општество

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Добро владеење

  Јун/2017

  Политичка мисла број 53

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2017

  Блог: Етноцентричен маѓепсан круг и новата влада: како во првите 100 дена?

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Коментар

  Мај/2017

  Блог: Реформи на новата влада: што попрво во борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Мај/2017

  Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Парламент

  Апр/2017

  MBIKËQYRJE EFEKTIVE KUVENDORE? PASQYRIMI I REALITETIT NË PROCESIN E HARMONIZIMIT JURIDIK ME BE

  Бриф за јавна политика / ЕУ / Парламент

  Апр/2017

  Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Апр/2017

  Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Мар/2017

  Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Мар/2017

  Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Мар/2017

  Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија

  Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Мар/2017

  Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

  Анализа на јавни политики / Анализи / Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Мар/2017

  Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

  Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

  Фев/2017

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Спор за името

  Фев/2017

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  ЕУ интеграција / Идентитет / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Публикација

  Фев/2017

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од јули до октомври 2016

  Анализи / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2017

  Краток документ за јавни политики: Пратеничка активност, должност или избор?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2017

  Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Парламент / Публикација

  Јан/2017

  Блог: Етничкото мешетарење не помага никому

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Политички систем / Публикација

  Јан/2017

  Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

  Анализи / Избори / Прирачник / Публикација

  Јан/2017

  Документ за јавни политики: Ефективноста на европскиот модел на судска незаисност во Западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Јавна администрација / Публикација

  Јан/2017

  „Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Област / Публикација

  Дек/2016

  Блог: Што правиме кога зборот веќе не држи?

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент

  Дек/2016

  Анализа на собраниската дебата за поплавите: Партијата посилна од невремето

  Добро владеење / Парламент / Политички систем / Публикација

  Дек/2016

  Извештај за работата на Центрите за социјална работа во Република Македонија

  Граѓанско општество / Јавна администрација / Социјални прашања

  Дек/2016

  Број 52: Политички елити, граѓанство и општествени промени

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2016

  Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / ЕУ интеграција / Публикација

  Дек/2016

  Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост

  Јавно мислење / Област / Публикација / Социјални прашања

  Дек/2016

  Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите

  Јавно мислење / Област / Публикација / Социјални прашања

  Ное/2016

  Изборите и демонтажата на заробената држава

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Избори / Област / Публикација

  Ное/2016

  Анкета: Предизборни политички теми

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Ное/2016

  Анкета: Јавното мислење за политички рејтинзи – ноември 2016

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Ное/2016

  Собранието под лупа: Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (7 април – 31 јули 2016)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент / Публикација

  Ное/2016

  Берлински процес: Точка на кристализација на западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ / ЕУ интеграција / Публикација

  Ное/2016

  Блог: Лажни митови за опасноста од двојазичноста

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Област / Публикација

  Окт/2016

  Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

  Анализи / Антикорупција / Извештај од набљудување / Област / Публикација

  Окт/2016

  Анализа: Враќање на трансформативната моќ на Европската Унија на Западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / ЕУ / Област / Публикација / Регион

  Окт/2016

  Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Област / Парламент / Публикација

  Сеп/2016

  Македонските демократски изгледи и Германија

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Надворешни работи / Област / Публикација

  Сеп/2016

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Анализи / Граѓанско општество / Еднаквост / Извештај од набљудување / Социјални прашања

  Сеп/2016

  Перцепциите на граѓаните за работата на пратениците

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Авг/2016

  Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Сoбранието

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Авг/2016

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од април до јуни 2016 и за предлогот за импичмент на Претседателот

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јул/2016

  Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Јун/2016

  Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (јануари – април 2016)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2016

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од декември 2015 до април 2016

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2016

  Каква е оваа ситуација?!

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2016

  Прв извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (септември – декември 2015)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2016

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Јан/2016

  Прв квартален извештај од набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2016

  Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право – Синтетизирана препорака

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како се донесе буџетот за 2015? Поглед кон дебатата во Собранието

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Окт/2015

  Во потрага по ефективна дискусија: Клучни ограничувања на правото на говор од Собраниската говорница

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Парламент / Публикација

  Окт/2015

  Замислете дека сте слабо платен службеник – предизвиците на употреба на механизми за пријавување корупција

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Сеп/2015

  Број 51: Религија и религиски фундаментализам во 21. век

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Јул/2015

  Судир на интереси во јавната администрација

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Јул/2015

  Политички дијалог

  Анализи / Добро владеење / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација

  Јул/2015

  Зголемување на учеството на јавноста во македонското собрание

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Парламент / Публикација

  Јун/2015

  Политичка мисла

  Билтен / Блогови и соопштенија / Област

  Јун/2015

  Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Истражување на јавното мислење за ЕУ интеграцијата на Македонија

  ЕУ интеграција / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мај/2015

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција / Јавно мислење / Локална самоуправа / Област / Публикација

  Мај/2015

  Деветти извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Десетти извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Рововска дебата – Анализа на квалитетот на дискусијата во Собранието (јуни 2014 – мај 2015)

  Анализи / Добро владеење / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Област / Парламент / Публикација

  Апр/2015

  Осми извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Апр/2015

  Деветти извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мар/2015

  Седми извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Мар/2015

  Осми извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мар/2015

  Аферата прислушување

  Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2015

  Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

  Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2015

  Извештај од мониторинг на дискусија за измени на Закон за високо образование

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Образование / Парламент / Публикација

  Фев/2015

  Шести извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2015

  „Живот за утре: општествени трансформации во Југоисточна Европа“

  Анализи / Идентитет / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација / Регион / Социјални прашања

  Фев/2015

  Седми извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2015

  Седми извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2015

  Собранието под лупа: Четврти извештај од мониторинг на медиуми

  Анализи / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Јавното мислење и македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2004-2014)

  Анализи / ЕУ интеграција / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Област / Публикација

  Јан/2015

  Четврт извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Петти извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Петти извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2015

  Шести извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Дек/2014

  Степени на буџетска транспарентност

  Блогови и соопштенија / Добро владеење / Информациска фактографска листа / Област / Публикација / Транспарентност

  Дек/2014

  Трет извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Дек/2014

  Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

  Јавна администрација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2014

  Четврт извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Дек/2014

  Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија – Студија за јавна политика

  Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Ное/2014

  Трет извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Ное/2014

  Втор извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Ное/2014

  Регионален извештај за проценка на корупцијата во Југоисточна Европа

  Анализи / Антикорупција / Бриф за јавна политика / Област / Публикација / Регион / Транспарентност

  Ное/2014

  Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Публикација / Транспарентност

  Окт/2014

  Прв извештај од мониторинг на медиумското известување за работата на Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Окт/2014

  Втор извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Сеп/2014

  Буџет базиран на перформанси – За подобар буџетски процес и зголемување на транспарентноста и отчетноста

  Анализи / Антикорупција / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2014

  Анкета за „Интеграција на Република Македонија во Европската Унија“

  ЕУ интеграција / Јавно мислење / Област / Публикација

  Сеп/2014

  Индекс за квалитет на дебата

  Анализи / Добро владеење / Област / Парламент / Прирачник / Публикација

  Сеп/2014

  Број 47: Ефикасна пазарна економија и социјална (не)еднаквост

  Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања

  Авг/2014

  Прв извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јул/2014

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција / Јавно мислење / Локална самоуправа / Област / Публикација

  Јул/2014

  Број 46: Модели на безбедна и стабилна интеграција – сто години по Првата светска војна

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Јул/2014

  Бојкот на Собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Јун/2014

  Анкета за работата на Собранието

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Апр/2014

  Локални јазични политики за немнозинските заедници

  Eтнички прашања / Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Апр/2014

  Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарните избори

  Избори / Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Мар/2014

  Прирачник за претседателски избори во Република Македонија

  Анализи / Избори / Област / Прирачник / Публикација

  Мар/2014

  Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија во 2014 година

  Анализи / Избори / Област / Прирачник / Публикација

  Мар/2014

  Број 45: Лидерството и институциите

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2014

  Методологија за истражување на судир на интереси и корупција во јавната администрација на локално ниво

  Анализи / Антикорупција / Јавна администрација / Локална самоуправа / Област / Прирачник / Публикација

  Фев/2014

  Македонските државјани во странство – Глас ЗА гласање во странство

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Фев/2014

  Препораки – Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

  Анализи / ЕУ интеграција / Област / Публикација / Регион / Студија за јавна политика

  Фев/2014

  Македонските државјани во странство – Глас ЗА гласање во странство

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Фев/2014

  Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

  Анализи / ЕУ интеграција / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Област / Публикација / Регион

  Фев/2014

  СЕЛДИ билтен

  Антикорупција / Билтен / Блогови и соопштенија / Област / Публикација

  Јан/2014

  Спорот за името 2013

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името

  Јан/2014

  Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

  Глобализација / Јавно мислење / Надворешни работи / Област / Публикација / Регион

  Дек/2013

  Број 44: Етнички конфликт: нови перспективи на старата реалност

  Eтнички прашања / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2013

  Спорот со името 2013

  Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името

  Дек/2013

  Глобално водство, соседство и односи со Бугарија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Надворешни работи / Област / Публикација / Регион / Спор за името

  Ное/2013

  Надминување на етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во Македонија и БиХ

  Eтнички прашања / Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Образование / Публикација

  Окт/2013

  Број 43: Надворешна политика и аспекти на меѓународната дипломатија

  Меѓународна политика / Надворешни работи / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2013

  Број 42: Економски политики и стратегии во време на криза

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2013

  Прирачник за локалните избори 2013

  Анализи / Добро владеење / Избори / Област / Прирачник / Публикација

  Јун/2013

  Политичката култура во Македонија – извештај за националното теренско истражување

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Наука и истражување / Област / Публикација

  Апр/2013

  Споредба на анкетите со резултатите од изборите

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Апр/2013

  Извештај и препораки за работата на изборната администрација

  Анализи / Избори / Извештај од набљудување / Област / Публикација

  Апр/2013

  Број 41: Избори и политички партии

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2013

  Анализа на финансиски извештаи за првите 10 дена од кампањата

  Анализа на јавни политики / Анализи / Избори / Област / Публикација

  Мар/2013

  Профилот на мојот градоначалник

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2013

  Граѓаните за изборите

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2013

  Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

  Јавно мислење / Област / Политички систем / Публикација

  Мар/2013

  Дали антикорупцискиот модел дава резултати во Македонија – Клучни фактори кои го прават еден модел успешен

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Фев/2013

  Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013

  Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Дек/2012

  Број 40: 10 години од Политичка мисла

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Окт/2012

  Законот за бранителите – Краток осврт на политиките за реинтеграција

  Eтнички прашања / Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Публикација

  Сеп/2012

  Транспарентност на општините во Република Македонија: Анализа на приказ на случај и осврт кон примерот на Словачка

  Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2012

  Брoj 39: Енергетска и климатска ефикасност

  Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јул/2012

  Рејтинзи на политичките партии и предизборно здружување

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Јул/2012

  Рејтинзи на Политичките Партии

  Јавно мислење / Област / Публикација

  Јул/2012

  Заедно за Евроатлантската перспектива

  Евроатланска интеграција / ЕУ / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / НАТО / Област / Публикација

  Јул/2012

  Заедно за Евроатлантската перспектива- поделени во перцепцијата за посветеноста

  ЕУ интеграција / Јавно мислење / НАТО / Област / Публикација

  Јун/2012

  Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Област / Публикација

  Јун/2012

  Број 38: Медиуми и Слобода на Изразување

  Добро владеење / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2012

  Број 37: Иднината на eвротo – предизвиците за финансиска стабилност

  Економија / ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2012

  Број 36: Стратегии за регионална енергетска безбедност

  Безбедност / Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2012

  Број 35: 20 Години од донесувањето на Уставот на Република Македонија

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Политички систем / Публикација

  Мар/2012

  Број 34: Етничка, социјална и полова еднаквост

  Eтнички прашања / Еднаквост / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2012

  Теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието – 2012

  Добро владеење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Ное/2011

  100 дена Влада на Република Македонија

  Добро владеење / Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Ное/2011

  Граѓанско мобилизирање на социјалните мрежи: анализа на социјалните медиуми и „Плоштад слобода”

  Анализи / Граѓанско општество / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација

  Окт/2011

  Меѓурелигиски дијалог во Република Македонија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација / Религија

  Окт/2011

  Спорот за името Македонија – ставови на јавноста

  Јавно мислење / Област / Публикација / Спор за името

  Окт/2011

  Меѓурелигиски дијалог во Република Македонија

  Јавно мислење / Област / Публикација / Религија

  Јун/2011

  Истражување за политичката култура во Македонија

  Идентитет / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Наука и истражување / Област / Публикација

  Мај/2011

  Јавното мислење во Македонија за рејтингот на политичките партии

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Апр/2011

  Број 33: Предизвиците на образовната политика

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Апр/2011

  Број 32: Предизвици при имплементирањето на правото во Македонија и регионот

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Мар/2011

  Јавното мислење и перцепции за политичка криза втор дел

  Јавно мислење / Област / Политички систем / Публикација

  Фев/2011

  Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Фев/2011

  Број 31: Регионална соработка на Западен Балкан на пат кон ЕУ и НАТО

  ЕУ интеграција / НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 30: Политичката мисла во цивилното општество

  Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 29: Климатските промени и енергетската политика

  Енергетика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 28: Пазарни економии во криза: кон закрепнување?

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 27: 20 години по падот на Берлинскиот ѕид

  Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 26: Политика и медиуми

  Избори / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Наука и истражување / Област / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 25: Демократски институции и имплементација

  Добро владеење / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 24: Вредности на политичкиот плурализам

  Избори / Јавна администрација / Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 23: Заштита на човековите права и правата на малцинствата во Европа

  Eтнички прашања / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 22: “НATO по самиитот во Букурешт”

  НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 21: “Религиозни слободи и дијалог”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Фев/2011

  Број 20: “Економија и слободна трговија”

  Економија / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 19: “Новиот изглед на Балканот”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 18: “Европска унија и НАТО”

  ЕУ / НАТО / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 17: “Европската заедница и 50 год. Римскиот договор”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 16: “Идентитети и интеграции”

  Идентитет / Наука и истражување / Област / Публикација

  Фев/2011

  Број 15: “Политички вредности и процеси”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Човекови права

  Фев/2011

  Број 14: “Избори 2006”

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 13: “Владеење на правото”

  Добро владеење / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 12: “Регионална безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Регион

  Фев/2011

  Број 11: “Европски профил на политичар”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 10: “Предизвици на новата меѓународна политика”

  Меѓународна политика / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 9: “Локална самоуправа”

  Децентрализација / Локална самоуправа / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Политички систем / Публикација

  Фев/2011

  Број 8: “Религија, етика, толеранција”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Фев/2011

  Број 7: “Европа 2004”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 6: “Избори, кампањи, лидерство”

  Избори / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 5: “Сиромаштија”

  Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација / Социјални прашања

  Фев/2011

  Број 4: “Глобализација”

  Mеѓународни односи / Глобализација / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Фев/2011

  Број 3: “Образование”

  Наука и истражување / Област / Образование / Политичка мисла / Публикација

  Јан/2011

  Број 2: “Новата (не)безбедност”

  Безбедност / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Јан/2011

  Број 1: “Големиот предизвик ЕВРОПА”

  ЕУ / Наука и истражување / Област / Политичка мисла / Публикација

  Ное/2010

  Прирачник за наставници за изучување на медиумската писменост во наставата по мајчин јазик

  Анализи / Медиуми и комуникации / Област / Образование / Прирачник / Публикација

  Окт/2010

  Јавното мислење во Македонија за можноста од предвремени избори

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2010

  Поддршката на граѓаните на процесот на пристапување на Република Македонија во Европската Унија

  Анализи / ЕУ интеграција / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Мај/2008

  Проект за надгледување на јавните набавки во општините во Македонија

  Анализи / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Мар/2007

  Јавното мислење за рејтингот на медиумите во Македонија- 2007

  Јавно мислење / Медиуми и комуникации / Област / Публикација

  Ное/2006

  Јавното мислење во Република Македонија за НАТО

  Евроатланска интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / НАТО / Област / Публикација

  Ное/2006

  Анализа на јавното мислење за медиумите во Македонија

  Јавно мислење / Медиуми и комуникации / Област / Публикација

  Јун/2006

  Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мај/2006

  Политичка студија за политичкото јавно мислење во изборна единица 4

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мај/2006

  Дали веќе се прекршени новите изборни правила во Република Македонија?!

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори / Област / Публикација

  Мај/2006

  Политичка студија за политичкото јавно мислење во изборна единица 4

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.10 Конфликти – Водич за демократско преживување

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.9 Демократски мултикулти коктел: Вредности и идентитети

  Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.8 Демократија или еврократија – дај ми ја, на ти ја –

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.7 Светот и демо(н)кратијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.6 Демо-фитнес: Како се развива демократијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.5 Демократија, или што да се прави?

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Образование / Политички систем / Прирачник / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.4 Патиштата и крстопатите на демократијата

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Политички систем / Прирачник / Публикација / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.3 Зошто демократија? А зошто да не?

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Политички систем / Прирачник / Публикација / Транспарентност / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр.2 Граѓанин за граѓанин, држава за пари

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Еднаквост / Јавна администрација / Политички систем / Прирачник / Публикација / Човекови права

  Мар/2006

  Тетратки за демократија: Бр. 1 Демократија или демократии?

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Политички систем / Прирачник / Публикација / Човекови права

  Дек/2005

  Jавното мислење во Република Македонија за политички прашања

  Јавно мислење / Област / Публикација