Публикации

  Филтрирај

  Дек/2021

  Стратегизирање од иднината: Нови начини на планирање на борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Дек/2021

  Strategji për të ardhmen: Mënyra të reja të planifikimit të luftës kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Ное/2021

  Investimi i ri amerikan në luftën kundër korrupsionit në Maqedoninë e Veriut

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

  Ное/2021

  Новиот американски влог во борбата против корупцијата во Северна Македонија

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

  Ное/2021

  Човек од народот: Анализа на јавното мислење за политичките барања на граѓаните

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење

  Ное/2021

  Njeri i popullit: Analizë e opinionit publik mbi kërkesat politike të qytetarëve

  Извештај од испитување на јавното мислење

  Ное/2021

  Hapja e Kuvendit: Informimi dhe pёrfshirja e publikut nё punёn e deputetёve

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Ное/2021

  Ndryshime në vepër: Monitorimi i Strategjisë nacionale për luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Мемо за јавна политика

  Ное/2021

  Промени на дело: Следење на Националната стратегија за борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Ное/2021

  Видео: Три децении антикорупциски лет во место

  Антикорупција / Граѓанско општество / Добро владеење

  Ное/2021

  Sa kushton lufta kundër korrupsionit: investimi në burimet njerëzore

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација

  Ное/2021

  Колку чини борбата против корупцијата: инвестиција во човечките ресурси

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација

  Ное/2021

  Komisioni Kundër Korrupsionit në raportin e Komisionit Evropian

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика

  Ное/2021

  Антикорупциската комисија во извештајот на Европската комисија

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Si investohet në luftën kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Како се инвестира во борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Кавадарци 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Велес 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Конче 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Карбинци 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Стратешки план за намалување ризици од катастрофи на Општина Маврово и Ростуше 2021 – 2025

  Добро владеење / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Окт/2021

  Локални избори 2021 и борбата против корупцијата на локално ниво

  Антикорупција / Добро владеење / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Zgjedhjet lokale 2021 dhe lufta kundër korrupsionit në nivel lokal

  Антикорупција / Избори / Локална самоуправа / Мемо за јавна политика

  Окт/2021

  Cilёsia e debatit nё Kuvend- vёshtrim i shkurtёr i cilёsisё sё debatit pёr periudhёn 2020 – 2021

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2021

  Video: Sa kushton lufta kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Сеп/2021

  Видео: Колку чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Сеп/2021

  Zgjedhjet lokale 2021 dhe roli i institucioneve antikorrupsion

  Антикорупција / Добро владеење / Избори / Мемо за јавна политика / Парламент

  Сеп/2021

  Локални избори 2021 и улогата на антикорупциските институции

  Антикорупција / Добро владеење / Избори / Мемо за јавна политика / Парламент

  Авг/2021

  Политичка мисла број 62

  Научно списание / Политичка мисла

  Авг/2021

  Ballafaqimi i korrupsionit nën syrin vigjilent të bashkësisë ndërkombëtare. Çfarë mund të bëjë Kuvendi?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Авг/2021

  Справувањето со корупцијата под будното око на меѓународната заедница. Што може да направи Собранието?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Авг/2021

  Видео: Побарај од твојата општина да има план како да спречи наместо да лечи

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Авг/2021

  Video: Kërkojini komunës tuaj që të ketë plan se si të parandalon në vend që të kuron

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Авг/2021

  Kuvendi nёn thjerrёz: Raport nga monitorimi i cilёsisё sё debatit nё Kuvend (janar – qershor 2021)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Јул/2021

  Përmirësimi i pozitës informuese të Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut

  Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јул/2021

  Човечкиот капитал во правосудството – како до додадена вредност?

  Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот

  Јул/2021

  Vetёqeverisja gjyqёsore midis idealit normativ dhe praktikave informale

  Добро владеење / Колумна или писмо до уредникот

  Јун/2021

  Pёrfaqёsimi i interesave tё qytetarёve nga deputetёt – e vёrtetё apo mit

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Јун/2021

  Политичка мисла број 61

  Политичка мисла

  Мај/2021

  PASQYRЁ MOJ PASQYRЁ, SI NA EC PUNA KUNDЁR KORRUPSIONIT: udhёzime pёr mbikёqyrje mbi strategjinё nacionale

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење

  Мај/2021

  Pёrpjekje qendrore, kompetenca tё fragmentuara: Planet qeveritare kundёr korrupsionit dhe roli i Kuvendit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Централни напори, фрагментирани надлежности: Владини aнтикорупциски планови и улогата на Собранието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Парламент

  Мај/2021

  Mësimi për luftën kundër korrupsionit funksionon, ngel vetëm arsimi

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Мај/2021

  Arsimi si faktor i luftës së qëndrueshme kundër korrupsionit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Учењето за борба против корупција функционира, останува уште образованието

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2021

  Образование како фактор на одржлива борба против корупција

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Образование

  Апр/2021

  Kush menaxhon atje?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Кој тоа таму управува?

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Студија за јавна политика / Транспарентност

  Апр/2021

  Informimi i qytetarёve pёr punёn e Kuvendit tё Republikёs sё Maqedonisё sё Veriut

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Апр/2021

  Vështrim i Kuvendit: Rezultatet nga studimi në terren mbi perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut (17 shkurt – 10 mars 2021)

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Апр/2021

  Studim për politika publike për menaxhim me kriza

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Видео: Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции?

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2021

  Студија за јавни политики за управување со кризи

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Мар/2021

  Lufta kundër korrupsionit në kohë pandemie: përpjekje të zvogëluara dhe ngecje

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мар/2021

  Борбата против корупција за време на пандемијата: намалени напори и стагнација

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мар/2021

  Video: Fatkeqësi është mos ketë plan për fatkeqësi

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Мар/2021

  Видео: Несреќа е да се нема план за несреќи

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа

  Фев/2021

  Политичка луда железница: интересна година за Северна Македонија на патот кон ЕУ

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2021

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2020)

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Јан/2021

  Kuvendi nën thjerrëz: Raporti nga vëzhgimit i cilësisë së debatit në Kuvend (gusht – dhjetor 2020)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Јан/2021

  Cili ёshtё perceptimi i pёrgjithshёm I qytetarёve pёr Kuvendin e Republikёs sё Maqedonisё se Veriut?

  Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2021

  Извештај за работата на Државната комисија за спречување корупција (јануари-јуни 2020)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Јан/2021

  Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Дек/2020

  Sa kushton dhe sa duhet të kushtojë lufta kundër korrupsionit?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Колку чини и колку треба да чини борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Cilёsia e debatit nё Kuvend: Debat mbikёqyrës pёr rastin e bankёs Eurostandard

  Бриф за јавна политика / Парламент

  Дек/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стефан Николиќ

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Дек/2020

  Политичка мисла број 60

  Mеѓународни односи / Научно списание / Политичка мисла

  Дек/2020

  Video: Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Собранието во борбата против корупцијатa

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Парламент

  Дек/2020

  Video: Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Улогата на Собранието во европските интеграции: антикорупција

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент

  Дек/2020

  Video: Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / НАТО / Парламент

  Дек/2020

  Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / НАТО / Парламент

  Ное/2020

  Жените во собраниските комисии: Нов состав, стара пракса

  Мемо за јавна политика / Парламент

  Ное/2020

  Gratё nё Komisionet Parlamentare: Pёrbёrje e re, praktikё e vjetёr

  Мемо за јавна политика / Парламент

  Ное/2020

  Më shumë se mbikëqyrje? Si të arrihet bashkëpunimi më i madh I Kuvendit dhe i institucioneve për anti-korrupsion

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Ное/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Кике Цветче

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Ное/2020

  Vështrim i Kuvendit: Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit (17 shkurt – 6 mars 2020)

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Ное/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Фатони

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Образование

  Окт/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Александар Динев

  Антикорупција / Видео / Образование

  Окт/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Елита

  Антикорупција / Видео / Образование

  Сеп/2020

  Të ngatërruar në rrugë pa krye: besimi mashtërues në kapitalin korroziv kinez për ndërtimin e autostradave të Maqedonisë së Veriut

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Бизнис и економија / Добро владеење / Економија / ЕУ / ЕУ интеграција / Транспарентност

  Сеп/2020

  Втурнати во ќорсокак: заблудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградбата на автопатите во Северна Македонија

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Економија / ЕУ / ЕУ интеграција / Меѓународна политика / Транспарентност

  Сеп/2020

  Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Бугарија

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare mbi Agjencinë për luftën kundër korrupsionit në Bosnje dhe Hercegovinë – shtrirja dhe përvojat

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Парламентарен надзор врз антикорупцијата во Албанија: Решение или дел од проблемот?

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare mbi antikorrupsionin në Bullgari

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Raporti i Kuvendit popullor të Republikës së Serbisë me Agjencinë për luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Parlamenti malazez dhe Agjencia për parandalimin e korrupsionit: Si të shpëtohet një anije që fundoset

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Mbikëqyrja parlamentare e antikorrupsionit në Shqipëri: Një zgjidhje ose pjesë e problemit?

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент

  Сеп/2020

  Видео: #УчимеЗаКорупцијата со Стеффонатор

  Антикорупција / Видео / Образование

  Сеп/2020

  Cilёsia para pёrkatёsisё partiake: Caktimi I udhёheqёsve sipas zgjedhjes sё Qeverisё sё re patjetёr duhet tё bazohet mbi parimet e profesionalizmit, pёrvojёs dhe diturisё.

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Авг/2020

  Прирачник за работа на час – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për punë në orë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Прирачник за наставници – Борба против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Doracak për arsimtarë – Luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Образование / Прирачник / Публикација

  Авг/2020

  Kërçovë – Ohër autostradë: Kredi të lira, por ndërtime të shtrenjta

  Антикорупција / Бизнис и економија / Видео / Добро владеење / Економија

  Авг/2020

  Видео: Автопат Кичево – Охрид: Евтини кредити, скапа изградба

  Антикорупција / Бизнис и економија / Видео / Добро владеење / Економија / Меѓународна политика / Транспарентност

  Јун/2020

  Manual për trajnues „Deputetë të informuar, institucione të përgjegjshme“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Јун/2020

  Прирачник за обучувачи „Информирани пратеници – отчетни институции“

  Јавна администрација / Парламент / Прирачник

  Јун/2020

  Pasqyrë krahasuese e rolit të parlamenteve në mbikëqyrjen anti-korrupsion në rajon

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Компаративен преглед на улогата на парламентите во антикорупциски надзор во регионот

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Парламент / Регион

  Јун/2020

  Roli i Kuvendit në integrimet europiane: antikorrupsioni

  Антикорупција / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јун/2020

  Maqedonia e Veriut në NATO: shans për rritjen e rolit mbikëqyrës të Kuvendit

  Бриф за јавна политика / НАТО / Парламент

  Јун/2020

  База на публикации со препораки за борба против корупција

  Антикорупција / Граѓанско општество

  Јун/2020

  Улогата на Собранието во европските интеграции: Антикорупција

  Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Парламент

  Мај/2020

  Истражување на тема: Проблемите во финансирањето на политичките партии

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Избори

  Мај/2020

  Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Мај/2020

  Политичка мисла број 59

  ЕУ интеграција / Меѓународна политика / Надворешни работи / Научно списание / Политичка мисла

  Мај/2020

  Raporti i dytë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit (Tetor – Dhjetor 2019)

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Мај/2020

  Собрание во време на COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мај/2020

  Kuvendi në kohën e COVID-19

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Со измени на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни јавни услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Анализа-методологија и инструменти на Државната комисија за спречување корупција во пресрет на изборите

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење / Избори

  Апр/2020

  Video: Kush menaxhon me ndërmarrjet publike dhe si të përmirësohet gjendja

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Видео: Кој управува со јавните претпријатија и како да се подобри состојбата

  Антикорупција / Видео / Добро владеење / Јавна администрација

  Апр/2020

  Управувањето со јавните претпријатија е резервирано за мажите

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија се управувани од луѓе со несоодветно формално образование

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија имаат раководни структури без доволно искуство

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Јавните претпријатија немаат формален систем за мерење на задоволството на граѓаните од јавните услуги

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение / Транспарентност

  Апр/2020

  Стратешко управување на јавните претпријатија, слаба алка во јавните претпријатија

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Çfarë mund të mësojë sistemi për shërbime publike nga pandemia?

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Апр/2020

  Студија за јавни политики: Зголемување на ефикасноста на работењето на ДКСК

  Антикорупција / Добро владеење / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Што може системот на јавни услуги да научи од пандемијата?

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика

  Апр/2020

  Kush atje po menaxhon? Raport për vitin 2019

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Кој „тоа“ таму управува? Извештај за 2019 година

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Апр/2020

  Цивилно општество: Историјат и современи сфаќања

  Граѓанско општество / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи

  Апр/2020

  Теории за Европски интеграции

  ЕУ / ЕУ интеграција / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи

  Апр/2020

  Политика за спречување на корупцијата кај јавните претпријатија

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2020

  Analizë e procedurave të brendshme dhe e zbrazëtirave procedurale te ndërmarrjet publike dhe analizë e thelluar sektoriale i gjashtë ndërmarrjeve komunale

  Анализа на јавни политики / Антикорупција / Добро владеење

  Апр/2020

  Твитај глобално, поврзи се (само) локално? Националните Твитер „меури“ наспроти европските интереси на Западен Балкан

  Mеѓународни односи / Бриф за јавна политика / ЕУ / Медиуми и комуникации / Меѓународна политика / НАТО

  Апр/2020

  Ndryshimi i përbërjes së Kuvendit të mos e ndryshojë përkushtimin në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Апр/2020

  Промената во составот на Собранието да не ја промени посветеноста во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Мар/2020

  VNR Raport – Ligji për Lobim

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Мар/2020

  ПВР – Закон за лобирање

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për të Punësuarit në Sektorin Publik – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Inspektoratin Shtetëror për Përdorimin e Gjuhëve – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  PROPOZIM RAPORT PËR VLERËSIMIN E NDIKIMIT TË RREGULLATIVËS

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativës NË HIJE – raport për VNR-në e Ligjit për Nëpunësit Administrativë – me fokus në procesin e konsultimeve

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Мар/2020

  ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА РЕГУЛАТИВАТА

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Фев/2020

  Roli i Kuvendit në qasjen e re për negociata ndaj BE

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Фев/2020

  Улогата на Собранието во новиот пристап за преговарање кон ЕУ

  Антикорупција / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Мемо за јавна политика / Парламент

  Фев/2020

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2019)

  Бриф за јавна политика / ЕУ / ЕУ интеграција / Јавно мислење

  Фев/2020

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (korrik – dhjetor 2019)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Фев/2020

  Политичка мисла број 58

  Научно списание / Политичка мисла

  Фев/2020

  Një qasje e re për zgjerimin: ide të mira që kanë nevojë për një kapiten

  Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

  Фев/2020

  Нов пристап за проширување: добри идеи кои имаат потреба од капетан

  Граѓанско општество / Добро владеење / ЕУ / ЕУ интеграција / Коментар

  Фев/2020

  Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Фев/2020

  Јавните претпријатија трошат наши пари и затоа е важно да ги управуваат најдобрите

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Јан/2020

  Programet partiake dhe lufta kundër korrupsionit: vizion apo pamflet parazgjedhor?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  Партиските програми и борбата против корупцијата: визија или предизборен памфлет?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  Raporti i parë për punën e Komisionit shtetëror për pengim të korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Јан/2020

  Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Извештај од набљудување

  Јан/2020

  Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

  Видео / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Јан/2020

  (Anti)korrupsioni në vitin 2019 dhe çfarë me të në vitin 2020?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јан/2020

  (Анти)корупцијата во 2019 и што со неа во 2020 година?

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Дек/2019

  Анкета: Гласачки ставови и перцепции за актуелни политички случувања

  Mеѓународни односи / Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Дек/2019

  Политичка мисла број 57

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2019

  Vlerësimi i ndikimit të rregullativave të ligjit për shfrytëzimin e të dhënave nga sektori publik

  Анализа на јавни политики / Јавна администрација

  Дек/2019

  Çfarë thanë ndërmarrjet publike për ndërmarrjet publike?

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Дек/2019

  Што кажаа јавните претпријатија за јавните претпријатија?

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Ное/2019

  Перцепцијата на граѓаните за работата на Собранието: Компаративна анализа за периодот 2009-2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Ное/2019

  VNR në hije raport për vlerësimin e ndikimit mbi ligjin për procedurën e përgjithshme administrative (2015)

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2019

  ПВР во сенка – Извештај за проценка на влијанието за законот за општа управна постапка (2015)

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација / Парламент / Транспарентност

  Ное/2019

  Ligj për furnizime publike: dispozita (anti) korruptive dhe rreziqe

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Ное/2019

  Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Окт/2019

  Udhërrëfyes drejt përmirësimit të perceptimeve për përhapje të korrupsionit: implementimi i rregullave nga lartë-poshtë

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Сеп/2019

  Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Парламент

  Сеп/2019

  Реформа на изборот на управувачки структури во јавните и државни претпријатија

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2019

  Reformë e zgjedhjes së strukturave udhëheqëse në ndërmarrjet publike shtetërore

  Добро владеење / Јавна администрација / Мемо за јавна политика / Транспарентност

  Сеп/2019

  Pozicionimi institucional në luftën kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Сеп/2019

  Институционално позиционирање во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика

  Авг/2019

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (janar – qershor 2019)

  Извештај од набљудување / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Rezultate nga anketa në terren për perceptimet e qytetarëve për punën e Kuvendit 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Авг/2019

  Резултати од теренска анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2019

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kyçja aktive e deputetëve në miratimin e strategjisë nacionale për pengim të korrupsionit dhe konfliktit të interesave

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Kuvendi në luftë kundër korrupsionit

  Антикорупција / Добро владеење / Мемо за јавна политика / Парламент

  Јул/2019

  Собранието во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Мемо за јавна политика / Парламент / Публикација

  Јул/2019

  Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Јун/2019

  На јавните претпријатија им треба вакцинација против корупција

  Антикорупција / Добро владеење / Јавна администрација / Соопштение

  Апр/2019

  Aнализа на собраниската дебата за Законот за употреба на јазиците

  Анализи / Извештај од набљудување / Парламент

  Апр/2019

  Analiza e raporteve të auditimit të ndërmarrjeve publike

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Транспарентност

  Апр/2019

  Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Мар/2019

  Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавна администрација / Јавно мислење

  Мар/2019

  Kush atje po menaxhon?

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Zbrazëtira procedurale në menaxhimin me ndërmarrjet publike dhe shoqatat në pronësi të plotë shtetërore

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Анкета: Претседателски избори 2019

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Мар/2019

  Анализа: Ревизија во јавниот сектор

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Анализа: Процедурални празнини во управувањето со јавните претпријатија и друштвата во целосна државна сопственост

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Инфографик: Половина од луѓето кои управуваат со јавните претпријатија се почетници

  Добро владеење / Инфографик / Јавна администрација / Транспарентност

  Мар/2019

  Студија за раководењето со јавните претпријатија: Кој тоа таму управува?

  Добро владеење / Јавна администрација / Локална самоуправа / Студија за јавна политика

  Фев/2019

  Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на евроинтеграција (декември 2018) – Сет на отворени податоци

  Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2019

  Едрење низ бура – Македонија и ЕУ во 2018

  Mеѓународни односи / Безбедност / Евроатланска интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење

  Фев/2019

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2018)

  Евроатланска интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење

  Дек/2018

  Политичка мисла број 56

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Ное/2018

  Правните критериуми за назначување на раководство на јавни претпријатија, регулаторни и самостојни тела

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Kriteret ligjore për emërimin e udhëheqësve të ndërmarrjeve publike, organeve rregullatore dhe të pavarura

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Поставеност и предизвици на консултативниот процес при ПВР

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Vendosja dhe sfidat e konsultativ gjatë VNR

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Ное/2018

  Предизвиците во годишното планирање на ПВР

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Ное/2018

  Sfidat në planifikimin vjetor të VNR

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Сеп/2018

  Политичка мисла број 55

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Сеп/2018

  Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

  Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Парламент / Политички систем

  Сеп/2018

  Дискусија за македонскиот модел за вклучување на граѓанските организации во пристапните преговори

  Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / ЕУ интеграција

  Јул/2018

  Западниот Балкан и владеењето на правото: Како да се реши кваката-22

  Антикорупција / Бриф за јавна политика / Добро владеење / ЕУ интеграција / Регион

  Јул/2018

  Унапредена соработка за справување со миграцијата – Западниот Балкан и Берлинскиот процес

  Бриф за јавна политика / Евроатланска интеграција / Регион / Социјални прашања

  Јул/2018

  Повторно обмислување на безбедноста: Западниот Балкан како придонесувач во безбедноста

  Безбедност / Бриф за јавна политика / Евроатланска интеграција / Регион

  Јул/2018

  Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

  Безбедност / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција / Регион

  Мај/2018

  Анкета: Спорот за името 2018 – ставови на јавноста во Македонија

  Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мај/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Rekomandimi është siguruar, çka në të ardhme? aMonitorimi i zbatimit të tre muajve të fundit nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување

  Мар/2018

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската унија 2014 – 2017

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Спор за името

  Мар/2018

  Европската Унија на раб на повраток во Македонија

  Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Меѓународна политика / Надворешни работи

  Мар/2018

  Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (shtator – dhjetor 2017)

  Извештај од набљудување / Парламент

  Мар/2018

  Инфографик: Перцепции за улогата на меѓународните актери во Македонија (2017)

  Mеѓународни односи / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Мар/2018

  Инфографик: Јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2017)

  ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Спор за името

  Мар/2018

  Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

  Антикорупција / Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик

  Мар/2018

  Garë në 3, 6 dhe 9 me pengesa. Drejt një rekomandimi të pastër? Monitorim i implementimit të tre muajve të dytë nga Plani 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Транспарентност

  Мар/2018

  Трка на 3, 6 и 9 со пречки. Кон чиста препорака? Набљудување на спроведувањето на вторите три месеци од Планот 3-6-9

  Добро владеење / ЕУ интеграција / Извештај од набљудување / Јавна администрација / Медиуми и комуникации / Парламент / Политички систем / Транспарентност

  Фев/2018

  Инфографик: Јавното мислење и спорот за името

  Извештај од испитување на јавното мислење / Инфографик / Јавно мислење / Спор за името

  Фев/2018

  Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

  Eтнички прашања / Граѓанско општество / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење

  Фев/2018

  Kuvendi nën thjerrëz: Raport nga monitorimi i cilësisë së debatit në Kuvendin (maj – gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од набљудување / Парламент

  Фев/2018

  Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата: Јавноста – сведок и учесник во создавањето на законите

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавна администрација / Јавно мислење

  Фев/2018

  Анализа: Уставниот суд изгубен во судските реформи

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

  Фев/2018

  Анализа: Реформа на судството во Република Македонија: Промени без реформи?

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / ЕУ интеграција

  Дек/2017

  Analizë e shpenzimeve të procesit të ndikesës së rregullativës

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Дек/2017

  Анализа на трошоците на процесот на проценка на влијанието на регулативата

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Rezultate nga anketa në terren për percepcionet e qytetarëve për punën e Kuvendit (8 gusht – 29 gusht 2017)

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Дек/2017

  Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

  Добро владеење / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Парламент

  Дек/2017

  Политичка мисла број 54

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2017

  Analizë e cilësisë së formularëve të Vlerësimit të Ndikimit të Rregullativës

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Анализа на квалитетот на формуларите за проценка на влијание на регулативата

  Анализа на јавни политики / Добро владеење / Јавна администрација

  Дек/2017

  Блог: Патрони и клиенти: лицето на политичката поддршка во Западен Балкан

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Добро владеење / Избори / Политички систем

  Ное/2017

  Извештај: „Трка на 3,6 и 9 со пречки“

  Извештај од набљудување

  Ное/2017

  Raport: “Gara e 3, 6 dhe 9 me pengesa”

  Извештај од набљудување

  Окт/2017

  Model për analizën e efektivitetit të vlerësimit të ndikimit të rregullativës (VNR)

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Praktika krahasuese të zbatimit të Vlerësimi i Ndikimit të Rregullativës dhe mundësitë për zbatim në Maqedoni

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Окт/2017

  Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Сеп/2017

  Неформалниот живот на политичките партии во општествата на Западниот Балкан

  Бриф за јавна политика / Избори / Политички систем

  Сеп/2017

  Модел за анализа на ефективноста на проценката на влијание на регулативата

  Бриф за јавна политика / Добро владеење / Јавна администрација / Транспарентност

  Јул/2017

  Блог: Комисија за големи проекти или швајцарски принцип на надзор на големите државни инвестиции

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Транспарентност

  Јул/2017

  Блог: Околу измените за Законот за пушачите

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Јул/2017

  Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Mеѓународни односи / Анализи / Бриф за јавна политика / ЕУ интеграција

  Јун/2017

  Блог: Притисокот само го зајакна граѓанското општество

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Добро владеење

  Јун/2017

  Политичка мисла број 53

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Јун/2017

  Блог: Етноцентричен маѓепсан круг и новата влада: како во првите 100 дена?

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Коментар

  Мај/2017

  Блог: Реформи на новата влада: што попрво во борбата против корупцијата?

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење

  Мај/2017

  Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Парламент

  Апр/2017

  MBIKËQYRJE EFEKTIVE KUVENDORE? PASQYRIMI I REALITETIT NË PROCESIN E HARMONIZIMIT JURIDIK ME BE

  Бриф за јавна политика / ЕУ / Парламент

  Апр/2017

  Zëri 463: Ku dhe si shpenzohen mjetet për organizatat joqeveritare?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Апр/2017

  Ставка 463: Каде и како се трошат средствата за невладините организации

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Локална самоуправа

  Мар/2017

  Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Мар/2017

  Raporti nga monitorimi i raportimit mediatik për punën e Kuvendit (gusht – tetor 2016)

  Анализи / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент

  Мар/2017

  Како до подобар систем на социјална заштита во Република Македонија

  Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Мар/2017

  Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

  Анализа на јавни политики / Анализи / Децентрализација / Локална самоуправа / Публикација / Социјални прашања

  Мар/2017

  Прирачник за ЕУ проектен дизајн и раководење со проектен циклус

  Анализи / Граѓанско општество / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Прирачник / Публикација

  Фев/2017

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  ЕУ / ЕУ интеграција / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Спор за името

  Фев/2017

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  ЕУ интеграција / Идентитет / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Публикација

  Фев/2017

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од јули до октомври 2016

  Анализи / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2017

  Краток документ за јавни политики: Пратеничка активност, должност или избор?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2017

  Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Парламент / Публикација

  Јан/2017

  Блог: Етничкото мешетарење не помага никому

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент / Политички систем / Публикација

  Јан/2017

  Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

  Анализи / Избори / Прирачник / Публикација

  Јан/2017

  Документ за јавни политики: Ефективноста на европскиот модел на судска незаисност во Западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ интеграција / Јавна администрација / Публикација

  Јан/2017

  „Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Граѓанско општество / Област / Публикација

  Дек/2016

  Блог: Што правиме кога зборот веќе не држи?

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Парламент

  Дек/2016

  Анализа на собраниската дебата за поплавите: Партијата посилна од невремето

  Добро владеење / Парламент / Политички систем / Публикација

  Дек/2016

  Извештај за работата на Центрите за социјална работа во Република Македонија

  Граѓанско општество / Јавна администрација / Социјални прашања

  Дек/2016

  Број 52: Политички елити, граѓанство и општествени промени

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација

  Дек/2016

  Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / ЕУ интеграција / Публикација

  Дек/2016

  Перцепции на јавноста за условите за живот и социјалната вклученост

  Јавно мислење / Област / Публикација / Социјални прашања

  Дек/2016

  Искуства и перцепции на примателите на социјална помош за условите за живот и можностите

  Јавно мислење / Област / Публикација / Социјални прашања

  Ное/2016

  Изборите и демонтажата на заробената држава

  Антикорупција / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Избори / Област / Публикација

  Ное/2016

  Анкета: Предизборни политички теми

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Ное/2016

  Анкета: Јавното мислење за политички рејтинзи – ноември 2016

  Избори / Јавно мислење / Област / Публикација

  Ное/2016

  Собранието под лупа: Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (7 април – 31 јули 2016)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Парламент / Публикација

  Ное/2016

  Берлински процес: Точка на кристализација на западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / Евроатланска интеграција / ЕУ / ЕУ интеграција / Публикација

  Ное/2016

  Блог: Лажни митови за опасноста од двојазичноста

  Eтнички прашања / Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Област / Публикација

  Окт/2016

  Корупцијата во Македонија расте, отпорот слабее

  Анализи / Антикорупција / Извештај од набљудување / Област / Публикација

  Окт/2016

  Анализа: Враќање на трансформативната моќ на Европската Унија на Западниот Балкан

  Анализа на јавни политики / Анализи / ЕУ / Област / Публикација / Регион

  Окт/2016

  Табиетот на народниот пратеник во очите на народот

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Област / Парламент / Публикација

  Сеп/2016

  Македонските демократски изгледи и Германија

  Блог или веб коментар / Блогови и соопштенија / Добро владеење / Надворешни работи / Област / Публикација

  Сеп/2016

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Анализи / Граѓанско општество / Еднаквост / Извештај од набљудување / Социјални прашања

  Сеп/2016

  Перцепциите на граѓаните за работата на пратениците

  Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Авг/2016

  Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Сoбранието

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Авг/2016

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од април до јуни 2016 и за предлогот за импичмент на Претседателот

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јул/2016

  Од нацрт до закон – Креирање политики и граѓанско учество во Република Македонија

  Анализи / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Јун/2016

  Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (јануари – април 2016)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2016

  Собранието под лупа: Како дебатираа пратениците од декември 2015 до април 2016

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2016

  Каква е оваа ситуација?!

  Избори / Извештај од испитување на јавното мислење / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мар/2016

  Прв извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (септември – декември 2015)

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Фев/2016

  Во лавиринтите на циклусот на креирање на политики

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Јан/2016

  Прв квартален извештај од набљудување на квалитетот на дебатата во Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Јан/2016

  Застапувачки цели 2016: фокус на политики од владеење на право – Синтетизирана препорака

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како се донесе буџетот за 2015? Поглед кон дебатата во Собранието

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Дек/2015

  Како да се унапреди вклучувањето на граѓанските организации во давањето на услуги?

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Окт/2015

  Во потрага по ефективна дискусија: Клучни ограничувања на правото на говор од Собраниската говорница

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Парламент / Публикација

  Окт/2015

  Замислете дека сте слабо платен службеник – предизвиците на употреба на механизми за пријавување корупција

  Анализи / Бриф за јавна политика / Граѓанско општество / Добро владеење / Област / Публикација

  Сеп/2015

  Број 51: Религија и религиски фундаментализам во 21. век

  Наука и истражување / Политичка мисла / Публикација / Религија

  Јул/2015

  Судир на интереси во јавната администрација

  Анализи / Антикорупција / Добро владеење / Област / Публикација / Студија за јавна политика

  Јул/2015

  Политички дијалог

  Анализи / Добро владеење / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Наука и истражување / Област / Публикација

  Јул/2015

  Зголемување на учеството на јавноста во македонското собрание

  Анализи / Бриф за јавна политика / Добро владеење / Област / Парламент / Публикација

  Јун/2015

  Политичка мисла

  Билтен / Блогови и соопштенија / Област

  Јун/2015

  Перцепциите на граѓаните за работата на собранието

  Јавно мислење / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Истражување на јавното мислење за ЕУ интеграцијата на Македонија

  ЕУ интеграција / Јавно мислење / Област / Публикација

  Мај/2015

  Судир на интереси и корупција на локално ниво

  Антикорупција / Јавно мислење / Локална самоуправа / Област / Публикација

  Мај/2015

  Деветти извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Десетти извештај од мониторинг на квалитет на дебата во Собрание

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Област / Парламент / Публикација

  Мај/2015

  Рововска дебата – Анализа на квалитетот на дискусијата во Собранието (јуни 2014 – мај 2015)

  Анализи / Добро владеење / Монографија, аналитички книги и длабински извештаи / Област / Парламент / Публикација

  Апр/2015

  Осми извештај од мониторинг на медиумско известување за работата на Собранието

  Анализи / Добро владеење / Извештај од набљудување / Медиуми и комуникации / Област / Парламент / Публикација