Архива

  Category Archive for "Буџетирање по перформанси"
  item

  Студија на ЦЕА и ИДСЦС – Буџетските информации треба да бидат јавно достапни

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) и Центарот за економски анализи (ЦЕА) промовираат студија за јавна политика „Буџетска транспарентност и отчетност во Македонија“. ИДСЦС и ЦЕА заклучуваат дека без оглед на тоа од каде конкретно се влече...

  item

  ИДСЦС и ЦЕА идентификуваат потреба и бенефити од воведување на буџетирање по перформанси во Македонија

  Буџетскиот процес во Македонија во последните 23 години во голема мера е затворен процес. Загрозени се двата основни предуслови за негово преминување на повисоко ниво – прво, транспарентноста, отвореноста и вклучувањето на јавноста во буџетскиот процес е во незавидна...

  item

  Работилница „Транспарентно буџетирање базирано на перформанси“

  На 25 и 26 ноември 2014 година, Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“-Скопје (ИДСЦС) одржаа работилница на тема „Транспарентно буџетирање базирано на перформанси“.  Работилницата вклучуваше државни службеници кои работат на подготовка на буџетите во...

  item

  Извештај од мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници

  Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) спроведоа мониторинг на транспарентноста и отчетноста на буџетските корисници. Мониторингот кој се спроведе во мај и јуни 2014 година мереше: 1) Транспарентност на јавните пари...

  item

  ЦЕА и ИДСЦС реализираа студиска посета во Финска за македонски државни службеници

  Државни службеници од седум министерства и државни институции кои работат на планирање и извршување на буџетот во своите институции учествуваа на студиска посета во Хелсинки, Финска која ја организираа Центарот за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија „Социетас...

  item

  Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси

  Проектот „Зголемување на транспарентноста и отчетноста преку буџетирање по перформанси” го имплементираат Центар за економски анализи (ЦЕА) и Институтот за демократија “Социетас цивилис”- Скопје (ИДСЦС). Целта на проектот е да промовира буџетска транспарентност за отчетно трошење на на јавните...