Архива

  Category Archive for "ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ"
  item

  Четврта регионална лидерска академија за развој за земјите од Западен Балкан

  item

  Набљудување за назначувања засновани на заслуги во високата раководна служба

  item

  Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан

  item

  Подобрен капацитет за управување со кризи на општините во Северна Македонија

  item

  Инструмент за соработка на аналитичките центри од Западен Балкан – ТИНК БАЛКАНС

  item

  Адресирање на тековите на корозивниот капитал

  item

  Набљудување на успешноста на работата на ДКСК 2020

  item

  Развој на капацитети, соработка и култура во надзорот врз безбедносните сектори во Албанија, Косово и Северна Македонија (ДЕКОС)

  item

  Антикорупциски разговори во Парламент

  item

  Програма за парламентарна поддршка