logo

Перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2008-2019 година

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социетас Цивилис“, континуирано од 2008 година изработува анкети за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието и пратениците.

Последната анкета која што беше спроведена во периодот јуни 2018 – април 2019 година ќе биде јавно објавена на крајот на август.

Запознаеноста на граѓаните со работата на Собранието, односот помеѓу пратениците, перцепциите за отвореноста на Собранието, како и чии интереси застапуваат пратениците се дел од наодите од најновата анкета која што беше спроведена во рамки на проектот „Собранието под лупа“ финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка.

На следните линкови може да ги најдете сите истражувања на јавното мислење за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието од 2008 година:

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2008 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2009 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2010 година прв дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2010 година втор дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2011 година прв дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2011 година втор дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2012 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2013 година прв дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2013 година втор дел

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2014 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2015 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2016 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2017 година

Анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието 2018 година

Поврзани објави