Архива

    Category Archive for "ТРАИН 2015"
    item

    ИДСЦС на TRAIN семинар во Белград

    Оваа година, Миша Поповиќ од ИДСЦС учествува во TRAIN програмата на DGAP. Со цел негување на дијалогот при креирање политики, оваа програма овозможува тренинг активности за политичка анализа и застапување на политики за тинк-тенк организациите во Западен Балкан. Со...