Институт за демократија „Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) ќе ја набљудува транспарентноста и конкурентноста во назначувањата на високата раководна служба во Северна Македонија и ќе изврши проценка дали тие се засновани на заслуги и се во согласност со принципите наведени во предлог Законот за висока раководна служба.

Целта на проектот е промовирање на деполитизирани назначувања во високата раководна служба, засновани на заслуги. Проектот ќе продуцира докази за назначувањата во високата раководна служба, ќе ја зголеми јавната дебата за принципите на добро управување и системот на заслуги во државните служби и ќе го промовира нацрт-законот кој ги регулира овие процеси.

Проектот цели кон зголемување на јавната свест за темата, со цел креирање на јавен притисок, поттикнување на јавна дебата и поддршка за деполитизација во назначувањата во високата раководна служба.

Времетраење на проектот: октомври 2020 до март 2021.

Одобрени средства: £43,958

Донатор: Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Настани поврзани со проектот

item

Кој тоа таму управува?

Овогодинешното издание на анализата се осврнува на именувањата и назначувањето раководни структури по парламентарните избори во 2020 година. Раководните структури што ги набљудувавме претставуваат управители на агенции, управи, претпријатија или единици во состав на министерства кои се именуваат од Владата на Република Северна Македонија. Оваа структура претставува зона помеѓу...

item

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Функционални државни институции се предуслов за транспарентно и ефективно демократско владеење и задоволни граѓани. Институциите треба да обезбедат квалитетни и навремени јавни услуги кои ќе им го подобрат квалитетот на животот на граѓаните и ќе им ја вратат довербата во државната администрација. Градењето на силни државни институции е возможно...