Институт за демократија „Социетас цивилис” – Скопје (ИДСЦС) ќе ја набљудува транспарентноста и конкурентноста во назначувањата на високата раководна служба во Северна Македонија и ќе изврши проценка дали тие се засновани на заслуги и се во согласност со принципите наведени во предлог Законот за висока раководна служба.

Целта на проектот е промовирање на деполитизирани назначувања во високата раководна служба, засновани на заслуги. Проектот ќе продуцира докази за назначувањата во високата раководна служба, ќе ја зголеми јавната дебата за принципите на добро управување и системот на заслуги во државните служби и ќе го промовира нацрт-законот кој ги регулира овие процеси.

Проектот цели кон зголемување на јавната свест за темата, со цел креирање на јавен притисок, поттикнување на јавна дебата и поддршка за деполитизација во назначувањата во високата раководна служба.

Времетраење на проектот: октомври 2020 до март 2021.

Одобрени средства: £43,958

Донатор: Обединетото Кралство преку Владата на Обединетото Кралство.

Настани поврзани со проектот

item

Инфографици: Кој тоа таму управува?

 

item

Законот за висока раководна служба ќе се објави наскоро, Владата вети широка јавна дебата

Институт за демократија „Социетас Цивилис“ денеска организираше онлајн дискусија за Законот за висока раководна служба на која се разговараше за предизвиците и следни чекори за донесување на законот. Дискусијата ја отвори Миша Поповиќ, постар истражувач во Институт за демократија кој истакна дека истражувањето на ИДСЦС покажува дека иако е...

item

Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Институциите обезбедуваат услуги како за граѓаните така и за други институции и се клучна алка во успешното спроведување на реформските процеси. Тие трошат јавни (ваши) пари и последиците од нивното работење директно влијаат врз вкупниот квалитет на живеењето и развојот на заедницата. Подобрувањето на нивното работење и квалитетот на...

item

Кој тоа таму управува?

Овогодинешното издание на анализата се осврнува на именувањата и назначувањето раководни структури по парламентарните избори во 2020 година. Раководните структури што ги набљудувавме претставуваат управители на агенции, управи, претпријатија или единици во состав на министерства кои се именуваат од Владата на Република Северна Македонија. Оваа структура претставува зона помеѓу...

item

Видео: Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции?

Како погрешните луѓе доаѓаат на вистинските позиции во државните институции? Лесно – преку партиската машинерија за партиски кадри.

item

Со институциите не треба да раководи оној кој е посакуван, туку оној кој е најпотребен

Функционални државни институции се предуслов за транспарентно и ефективно демократско владеење и задоволни граѓани. Институциите треба да обезбедат квалитетни и навремени јавни услуги кои ќе им го подобрат квалитетот на животот на граѓаните и ќе им ја вратат довербата во државната администрација. Градењето на силни државни институции е возможно...

item

Инфографици: Назначувања на раководни лица