logo

Корупција и транспарентност кај општините

Share on facebook
Share on twitter

Настани поврзани со проектот

inv2

Промотивни настани на субгрантистите од граѓанската мрежа за спречување на корупција на локално ниво

12.11.2014

Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации...

Корупција и транспарентност кај локалната самоуправа во Македонија

02.04.2012

Ова истражување има за цел да укаже на системските недостатоци...

Поврзани објави