logo

Корупција и транспарентност кај општините

Настани поврзани со проектот

inv2

Промотивни настани на субгрантистите од граѓанската мрежа за спречување на корупција на локално ниво

12.11.2014

Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации...

Корупција и транспарентност кај локалната самоуправа во Македонија

02.04.2012

Ова истражување има за цел да укаже на системските недостатоци...

Поврзани објави