Настани поврзани со проектот

item

Промотивни настани на субгрантистите од граѓанската мрежа за спречување на корупција на локално ниво

Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации чии проекти беа селектирани да бидат субгрантирани во рамките...

Корупција и транспарентност кај локалната самоуправа во Македонија

Ова истражување има за цел да укаже на системските недостатоци при процесот на мониторинг на работата на локалната самоуправа...