logo

Промотивни настани на субгрантистите од граѓанската мрежа за спречување на корупција на локално ниво

inv2
Share on facebook
Share on twitter

inv2

Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации чии проекти беа селектирани да бидат субгрантирани во рамките на нашиот проект „Мрежа на граѓански организации за спречување конфликт на интереси на локално ниво“ одржаа по еден промотивен настан на кој ги презентираа финалните наоди од нивните проекти. Подолу следуваат фотографии и кратки информации за нивните конкретни активности:

 

Поврзани објави