inv2

Во текот на октомври и ноември 2014 година петнаесет организации чии проекти беа селектирани да бидат субгрантирани во рамките на нашиот проект „Мрежа на граѓански организации за спречување конфликт на интереси на локално ниво“ одржаа по еден промотивен настан на кој ги презентираа финалните наоди од нивните проекти. Подолу следуваат фотографии и кратки информации за нивните конкретни активности: