Архива

Tag Archives for "КАС"
item

Прирачник за локалните избори 2017 – Второ дополнето издание

Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ Скопје (ИДСЦС) ви го претставуваат второто дополнето издание на Прирачникот за локални избори во Република Македонија – 2017 . Електронското издание на прирачникот е достапо на македонски, албански и...

item

Следење на спроведувањето на реформите: „Трка на 3-6-9 со пречки“

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) поддржан од фондацијата Конрад Аденауер го следи спроведувањето и исполнувањето на реформите од Планот 3-6-9, врз основа на методологијата развиена од ИДСЦС според која се проценува реализираноста на активностите наведени во планот. Првиот извештај кој се однесува на првите...

item

ИДСЦС ќе го набљудува спроведувањето на реформите

На Македонија и требаат многу реформи, кои ќе навлезат во суштината на наталожените проблеми и ќе се спроведат во блиска иднина. Од начинот и успехот во решавањето на прашањата наведени во реформските документи како „Итните реформски приоритети, „Извештајот на...

item

Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

Податоците од „Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)“ на проф. Иван Дамјановски во рамки на соработката на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ со која од 2014 година започнаа...

item

Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

Во ова издание на Прирачникот можете да ги добиете сите релевантни информации за изборниот процес, легислативата, начинот на гласање изборниот модел, за листите на партиите и нивните носители како и за причните кои доведоа до овие предвремени парламентарни избори....

item

Прирачник за парламентарни избори во Република Македонија – 2016

Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер го изработи Прирачникот за парламентарните избори во Република Македонија во 2016. Во прирачникот можете да ги добиете сите релевантни информации за изборниот процес, легислативата, начинот на гласање изборниот...