СЕЛДИ мрежата (Водство за развој и интегритет во Југоисточна Европа) ги подготвува СЕЛДИ билтените кои ги потенцираат најбитните настани во сферата на антикорупција и добро владеење во Југоисточна Европа (ЈИЕ). Информациите ги собираме од различни извори со цел да се добијат најрелевантните вести од Албанија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора, Молдавија, Романија, Србија и Турција.
Текстовите кои се вклучени во СЕЛДИ билтените се внимателно избрани од страна на професионалци до долго искуство во сферата на антикорупција и добро владеење. За оние кои се заинтересирани да добијат подлабок увид во процесите и динамиката на корупциските предизвици во ЈИЕ овде исто така може да се најдат и информации за претстојни настани, извештаи и анализи.

seldi-identity

1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

[zad_blog blog_style=”masonry” display_cat=”seldi-regionalna-mreza-za-antikorupcija” enable_filter=”off” enable_pagination=”enable_pagination” items_per_page=”15″ blog_excerpt_length=”20″]