logo

Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан

Share on facebook
Share on twitter

Носечката цел на овој проект е да го дополни процесот на Европската Комисија за вертикална европеизација на судството со внатрешни и хоризонтални иницијативи. Истите би комбинирале академски и практичен пристап во детектирање и обележување на недостатоците во нашата судска култура, преку консултации со меѓународни и регионални експерти и дефинирање на идните чекори за прилагодување на судството кон практиките и правилата на Европската Унија. Имајќи предвид дека промените во судската култура се случуваат постепено, и пред се’, преку реализирање на образовни процеси и обуки, целта на препораките од овој проект е истите да се вклучат во обучувачкиот процес на судството.

Следствено, институциите на судството (академии за судии и обвинители, судски совети), владините институции кои работат на евроинтеграции на земјите од Западен Балкан, општата и експертската јавност, како и Европската Комисија (Генералниот директорат за добрососедство и преговори за проширување и Генералниот директорат за Правда и Потрошувачи) се само дел од целните групи на овој проект.

Проектот е координиран од страна на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од Северна Македонија, во соработка со Т.М.С. Асер Институт од Холандија, Центарот за правосудни истражувања (ЦЕПРИС) од Србија и Албанската истражувачка иницијатива за правни и територијални истражувања (АЛТРИ). Проектот е поддржан од Холандскиот фонд за регионално партнерство (НФРП)/Матра иќе се реализира во Скопје (Северна Македонија), Белград (Србија) и Тирана (Албанија).

Во следните две години, проектниот тим ќе одржи осум активности во споменатите земји вклучувајќи 1) почетна конференција во Скопје; 2) сеопфатна студија за судска култура; 3) експертски работилници во Скопје, Белград и Тирана; 4) завршна конференција; 5) промотивни активности кои вклучуваат воведни статии, инфографици и подкасти; 6) студиска посета во Брисел, 7) студиска посета во Хаг; и 8) вклучување на аспектите на судската култура во правосудните обуки.

Продуктите од овој проект објавени на англиски јазик може да ги видите на следниот линк:

BRIDGING THE GAP BETWEEN FORMAL PROCESSES AND INFORMAL PRACTICES THAT SHAPE JUDICIAL CULTURE IN THE WESTERN BALKAN

Настани поврзани со проектот

Судската култура и индивидуалната независност на судиите во Северна Македонија: Независно судство со зависни судии?

13.01.2023

Судската култура и индивидуалната независност на судиите во Северна Македонија:...

Инфографик: Судскиот совет повеќе се занимава со заштита на политичките интереси отколку со судската независност

01.11.2022

Судската автономија во Северна Македонија не се толкува како судска...

За независно правосудство потребна е едукација, подобрување на судската култура и промена на менталитетот

21.10.2022

Институтот за демократија (ИДСЦС) денеска (19 октомври) во хотел Хилтон...

Инфографик: Стравот и заплашеноста се многу подоминантни од чувството на независност кај судиите

24.06.2022

Џон Белс ја дефинира судската култура како „карактеристики коишто го...

Човечкиот капитал во правосудството – како до додадена вредност?

15.07.2021

Човечкиот капитал во правосудството – како до додадена вредност?

Vetёqeverisja gjyqёsore midis idealit normativ dhe praktikave informale

15.07.2021

Vetёqeverisja gjyqёsore midis idealit normativ dhe praktikave informale

Поврзани објави