Носечката цел на овој проект е да го дополни процесот на Европската Комисија за вертикална европеизација на судството со внатрешни и хоризонтални иницијативи. Истите би комбинирале академски и практичен пристап во детектирање и обележување на недостатоците во нашата судска култура, преку консултации со меѓународни и регионални експерти и дефинирање на идните чекори за прилагодување на судството кон практиките и правилата на Европската Унија. Имајќи предвид дека промените во судската култура се случуваат постепено, и пред се’, преку реализирање на образовни процеси и обуки, целта на препораките од овој проект е истите да се вклучат во обучувачкиот процес на судството.

Следствено, институциите на судството (академии за судии и обвинители, судски совети), владините институции кои работат на евроинтеграции на земјите од Западен Балкан, општата и експертската јавност, како и Европската Комисија (Генералниот директорат за добрососедство и преговори за проширување и Генералниот директорат за Правда и Потрошувачи) се само дел од целните групи на овој проект.

Проектот е координиран од страна на Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) од Северна Македонија, во соработка со Т.М.С. Асер Институт од Холандија, Центарот за правосудни истражувања (ЦЕПРИС) од Србија и Албанската истражувачка иницијатива за правни и територијални истражувања (АЛТРИ). Проектот е поддржан од Холандскиот фонд за регионално партнерство (НФРП)/Матра иќе се реализира во Скопје (Северна Македонија), Белград (Србија) и Тирана (Албанија).

Во следните две години, проектниот тим ќе одржи осум активности во споменатите земји вклучувајќи 1) почетна конференција во Скопје; 2) сеопфатна студија за судска култура; 3) експертски работилници во Скопје, Белград и Тирана; 4) завршна конференција; 5) промотивни активности кои вклучуваат воведни статии, инфографици и подкасти; 6) студиска посета во Брисел, 7) студиска посета во Хаг; и 8) вклучување на аспектите на судската култура во правосудните обуки.

Настани поврзани со проектот

item

ИДСЦС организираше затворена работилница „Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики што ја обликуваат судската култура во Западен Балкан“

Институтот за демократија “Социетас Цивилис” на 20 ноември организираше затворена онлајн работилница на тема „Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики што ја обликуваат судската култура во Западен Балкан“ како дел од истоимениот двегодишен проект. Проектот се фокусира на состојбата со судската култура на Западен Балкан, со...

item

ИДСЦС ја организираше конференцијата „Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан“

Институтот за демократија ја организираше конференцијата “Премостување на јазот помеѓу формалните процеси и неформалните практики кои ја обликуваат судската култура на Западен Балкан” со која најави почеток на истоимениот двегодишен проект. Целта на конференцијата беше да поттикне конструктивна дискусија за моменталната судска култура во земјите од Западен Балкан, со...