Име на проект: Адресирање на тековите на корозивниот капитал

Донатор:  Центар за меѓународно приватно претпријатие (CIPE)

Времетраење: јули 2019 – септември 2020

Буџет: $32.517

Партнери: Центар за меѓународни и безбедносни работи – ISAC Фонд (Србија), Центар за меѓународна политика (Европски Западен Балкан) (Србија), Центар за граѓански иницијативи (Босна и Херцеговина) и Центар за демократска транзиција (Црна Гора)

Опис:

Целите на овој проект се 1) да ја зајакне улогата на иницијативи од приватниот сектор кои ги подобруваат локалните решенија за економските и предизвиците поврзани со владеењето и 2) да го подобри владеењето кое почива на либерално-демократски и пазарно-ориентирани  начека и институции во авторитарните држави и новите демократии. Студиите на случај во Северна Македонија се делниците Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, чија изградба е финансирана од заем од Кинеската банка за извоз и увоз, а предводена од кинеската компанија Синохидро Корпорејшн Лимитед. Проектните активности вклучуваат стратешко планирање, идентификување и анализа на високоризични текови на надворешен капитал и јазови во владеењето, тркалези маси со приватниот сектор за документи за политики, средби со носителите на јавни функции за документите за политики и тркалезни маси за јавни политики и други видови на локална промоција на документите за политики.

Настани поврзани со проектот

item

Адресирање на тековите на корозивниот капитал