Име на проект: Адресирање на тековите на корозивниот капитал

Донатор:  Центар за меѓународно приватно претпријатие (CIPE)

Времетраење: јули 2019 – септември 2020

Буџет: $32.517

Партнери: Центар за меѓународни и безбедносни работи – ISAC Фонд (Србија), Центар за меѓународна политика (Европски Западен Балкан) (Србија), Центар за граѓански иницијативи (Босна и Херцеговина) и Центар за демократска транзиција (Црна Гора)

Опис:

Целите на овој проект се 1) да ја зајакне улогата на иницијативи од приватниот сектор кои ги подобруваат локалните решенија за економските и предизвиците поврзани со владеењето и 2) да го подобри владеењето кое почива на либерално-демократски и пазарно-ориентирани  начека и институции во авторитарните држави и новите демократии. Студиите на случај во Северна Македонија се делниците Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, чија изградба е финансирана од заем од Кинеската банка за извоз и увоз, а предводена од кинеската компанија Синохидро Корпорејшн Лимитед. Проектните активности вклучуваат стратешко планирање, идентификување и анализа на високоризични текови на надворешен капитал и јазови во владеењето, тркалези маси со приватниот сектор за документи за политики, средби со носителите на јавни функции за документите за политики и тркалезни маси за јавни политики и други видови на локална промоција на документите за политики.

Настани поврзани со проектот

item

Инфографик: Јавно мислење за најголемиот сојузник на Северна Македонија (2017-2019)

item

Инфографик: Кумулативни инвестиции од Кина и ЕУ 28 во Северна Македонија (2010-2018)

item

Инфографик: Странски директни инвестиции во Северна Македонија (2010-2018)

item

Kredi “të shpejta” dhe “të lira” për realizim të shtrenjtë dhe të vështirësuar të projekteve kapitale

Lidhja e marrëveshjeve të drejtpërdrejta për projekte infrastrukturore kapitale, pa ankand publik, rrit rrezikun për korrupsion.  I tillë ishte edhe marrëveshja e qeverisë së atëhershme me kompaninë kineze “Sinohidro” për ndërtimin e autostradave Milladinovci – Shtip dhe Kërçovë – Ohër.  Por edhe përskaj atij rreziku, kreditë të këtilla kinse...

item

„Брзи” и „евтини” кредити за скапа и отежната реализација на капитални проекти

Склучувањето на директни договори за капитални инфраструктурни проекти, без јавно наддавање го зголемува ризикот од корупција. Таков беше и договорот на тогашната влада со кинеската компанија „Синохидро“ за изградба на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Но и покрај тој ризик, ваквите навидум евтини и брзи кредити се примамливи за политичарите...

item

Адресирање на тековите на корозивниот капитал