Име на проект: Адресирање на тековите на корозивниот капитал

Донатор:  Центар за меѓународно приватно претпријатие (CIPE)

Времетраење: јули 2019 – септември 2020

Буџет: $32.517

Партнери: Центар за меѓународни и безбедносни работи – ISAC Фонд (Србија), Центар за меѓународна политика (Европски Западен Балкан) (Србија), Центар за граѓански иницијативи (Босна и Херцеговина) и Центар за демократска транзиција (Црна Гора)

Опис:

Целите на овој проект се 1) да ја зајакне улогата на иницијативи од приватниот сектор кои ги подобруваат локалните решенија за економските и предизвиците поврзани со владеењето и 2) да го подобри владеењето кое почива на либерално-демократски и пазарно-ориентирани  начека и институции во авторитарните држави и новите демократии. Студиите на случај во Северна Македонија се делниците Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид, чија изградба е финансирана од заем од Кинеската банка за извоз и увоз, а предводена од кинеската компанија Синохидро Корпорејшн Лимитед. Проектните активности вклучуваат стратешко планирање, идентификување и анализа на високоризични текови на надворешен капитал и јазови во владеењето, тркалези маси со приватниот сектор за документи за политики, средби со носителите на јавни функции за документите за политики и тркалезни маси за јавни политики и други видови на локална промоција на документите за политики.

Настани поврзани со проектот

item

Втурнати во ќорсокак: заблудената верба во кинескиот корозивен капитал за изградбата на автопатите во Северна Македонија

Во оваа студија се разгледуваат трговските односи и економската соработка помеѓу Народна Република Кина и Република Северна Македонија. Документот вклучува и оценка за тоа како кинеските инвестиции во земјата влијаат врз нејзиното управување. Корозивниот капитал испреплетен во ваквите инвестиции „ја поткопува довербата во институциите, го ослабува владеењето на правото,...

item

Корозивниот капитал е закана за кревките демократии од Западен Балкан

Институтот за демократија организираше онлајн конференција „Заканата од корозивен капитал за демократиите од Западен Балкан“ на која истражувачи од Северна Македонија, Црна Гора и Србија ги презентираа своите откритија во врска со протокот на корозивен капитал во овие три земји. Претседателот на ИДСЦС, Марко Трошановски во поздравните забелешки истакна...

item

Инфографик: Јавно мислење за најголемиот сојузник на Северна Македонија (2017-2019)

item

Инфографик: Кумулативни инвестиции од Кина и ЕУ 28 во Северна Македонија (2010-2018)

item

Инфографик: Странски директни инвестиции во Северна Македонија (2010-2018)

item

Kredi “të shpejta” dhe “të lira” për realizim të shtrenjtë dhe të vështirësuar të projekteve kapitale

Lidhja e marrëveshjeve të drejtpërdrejta për projekte infrastrukturore kapitale, pa ankand publik, rrit rrezikun për korrupsion.  I tillë ishte edhe marrëveshja e qeverisë së atëhershme me kompaninë kineze “Sinohidro” për ndërtimin e autostradave Milladinovci – Shtip dhe Kërçovë – Ohër.  Por edhe përskaj atij rreziku, kreditë të këtilla kinse...

item

„Брзи” и „евтини” кредити за скапа и отежната реализација на капитални проекти

Склучувањето на директни договори за капитални инфраструктурни проекти, без јавно наддавање го зголемува ризикот од корупција. Таков беше и договорот на тогашната влада со кинеската компанија „Синохидро“ за изградба на автопатите Миладиновци-Штип и Кичево-Охрид. Но и покрај тој ризик, ваквите навидум евтини и брзи кредити се примамливи за политичарите...

item

Адресирање на тековите на корозивниот капитал