logo

База на публикации со препораки за борба против корупција

Share on facebook
Share on twitter

Институт за демократија „Социтас Цивлис“ во рамки на проектот „Антикорупциски разговори во Парламентот“ изработи база на публикации како ресурс достапен за пошироката јавност.

Во базата на податоци може да се најдат публикации од граѓанските организации кои содржат препораки од различни аспекти на борбата против корупцијата, заробената држава и тековните реформски процеси.

Во базата се достапни 77 извештаи, прирачници, студии и документи за јавни политики.

Податоците достапни во оваа база се на располагање на сите чиј личен или професионален интерес ја вклучува борбата против корупцијата и сака да го надгради своето знаење со преку релевантни информации.

Базата на публикации со препораки можете да ја видите тука.

Поврзани објави