Проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“ ќе го имплементира Платформата на граѓански организации за борба против корупција, а ИДСЦ како актуелен секретаријат на Платформата се јавува како носител на проектот.

Подобрената видливост на работата на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) и зголемувањето на отчетноста на институциите во врска со нивните случаи влијае позитивно кон подобро работење на институциите и намалување на корупцијата. Ќе има подобро спроведувањето на правилата, вработувањата ќе бидат повеќе базирани на мерит, а јавните набавки помалку обременети со корупција. Во таа смисла, подоброто работење на институциите значи поквалитетни услуги, зголемување на компетитивноста на економските оператори и подобар економски развој. Оттука, граѓаните ќе имаат корист од подобрување на демократската и стопанствена клима во земјата.

Овој проект ќе ги набљудува односите помеѓу ДКСК и институциите за кои ќе бидат отворени предмети. Мониторингот ќе прибира информации за времето потребно на институциите да реагираат по наодите на ДКСК и квалитетот на сработеното како одговор на наодите. Истовремено, ќе мери колку ДКСК води грижа за барањето на follow up од институциите. Во случаите кога институциите нема да одговорат на барањата на ДКСК или одговорот ќе биде несуштински, Платформата ќе иницира јавна реакција во која ќе побара одговорност.

На овој начин ќе се зголеми притисокот од јавноста кон институциите да даваат отчет кон ДКСК што е важно за рестартирање на антикорупцискиот систем. Истовремено, на долг рок, ќе се придонесе кон зајакнување на внатрешната отпорност на институциите, како резултат на потребата да бидат отчетни пред ДКСК и да избегнуваат постапки во иднина.

Во исто време, проектот ќе ги набљудува подготовките на ДКСК за поефикасно следење на финансирањето на политичките партии и развивањето на методологии за успешно следење на изборите.

 

Цели на проектот:  Намалување на корупцијата преку подобрен интегритет на институциите

  • ДКСК активно ги притиска институциите, каде има отворено предмети, на соработка
  • Институциите се по-отчетни и соодветно одговараат на барањата на ДКСК
  • ДКСК има обезбедено капацитет и методологии за суштинска контрола на финансирањето на политичките партии

Времетраење на проектот: осум месеци, јули 2019 – февруари 2020

Одобрени средства: 41.523 долари

Донатор: Фондација Отворено Општество Македонија

Партнери: Организации членки на Платформата (КОНЕКТ, ТМ, ЦИКП (CRPM), Фондација отворено општество-Македонија, Коалиција-сите за правично судење, Форум ЦСИД, АДИ, Охрид Институт, ЦГК, ИДСЦС, Фондација Метаморфозис, Еуротинк, МЦМС, Хелсиншки Комитет, СКУП).

Очекувани резултати:

  • Зголемен притисок од страна на ДКСК врз институциите
  • Поотчетни институции и зголемена респонзивност кон барањата на ДКСК
  • Зголемен капацитет на ДКСК за суштинска контрола на финансирањето на политичките партии

Настани поврзани со проектот

item

Во Велес одржани обуки за зајакнување на капацитетите на граѓанското општество и политичките партии

Во периодот од 10-13 февруари во Велес, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“, финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија, организираше две обуки. Темите на обуките беа „Следење на работата на...

item

Повик за учество на обуки

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“, финансиран од Фондација Отворено општество – Македонија, организира две обуки за Следење на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата и политичките партии за...

item

Презентиран првиот извештај за работата на ДКСК

Платформата на граѓански организации за борба против корупција денеска во Јавна Соба во Скопје, одржа презентација на „Прв извештај за работата на Државната комисија за спречување на корупција“. Извештајот е дел од проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“, поддржан од Фондацијата Отворено општество...

item

Конкурс за изработка на документи за јавни политики

Со овој конкурс, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата ги поканува претставниците на граѓанските организации, да го изразат својот интерес за изработка на студија. ТЕМИ Заинтересираните претставници на организациите, треба да подготват студија, не подолга од 5000 зборови, но не и пократка од 4000 зборови вклучувајќи и...

item

Повик за обучувачи – Следење на работата на ДКСК и политичките партии за време на изборен период 

Отворениот повик за обучувачи е во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“ – финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија, а имплементиран од Институт за демократија “Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот од 01 јули 2019 до 29 февруари...

item

Повик за обучувачи – Антикорупциски политики и пракси 

Отворениот повик за обучувачи е во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“ – финансиран од Фондацијата Отворено општество – Македонија, а имплементиран од Институт за демократија „Социетас Цивилис” – Скопје (ИДСЦС) во периодот од 01 јули 2019 до 29 февруари...

item

Преку отчетни институции до ефикасна борба против корупцијата: Одржана конференција за проектот „Набљудување за успешноста на работата на ДКСК“

Платформата на граѓански организации за борба против корупција денеска, во хотел Холидеј Ин во Скопје, одржа конференција за започнување на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција“, поддржан од Фондацијата отворено општество – Македонија. На конференцијата беше презентирана методологијата за набљудување на отчетноста на...

item

Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување корупција