logo

Проект 463: Продолжување на рок за понуди за дизајнерски услуги

Share on facebook
Share on twitter

Ве известуваме дека рокот за Повикот за консултантски услуги со број 0507-049/17 од 09.02.2017 е продолжен за 3 дена. Крајниот рок за доставување на понуди е 23.02.2017, не подоцна од 12:00 часот.

Се надеваме дека со продолжувањето на рокот ќе имате доволно време да ги подготвите и да ги испратите вашите понуди.

Продолжување на рок

Целосниот повик од 09.02.2017 е достапен на:

Проект 463: Повик за дизајнерски услуги

Поврзани објави