mkd
Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС) и Фондацијата Конрад Аденауер (КАС) ги објавија вторите дополнети изданија на прирачниците за претседателските и парламентарните избори 2014 во Република Македонија.
Прирачниците даваат преглед за претседателските и парламентарните избори во 2014 година, историјата на изборите, изборниот систем, кандидатите, резултатите, кампањата и сите други релевантни информации. Електронското пдф-издание на прирачниците е достапно на Македонски, Албански и Англиски јазик.
Би сакале да ве потсетиме дека минатата година објавивме и прирачник за локалните избори 2013.
Се надеваме дека прирачниците ќе ви бидат од интерес и корист. Подолу можете да ги најдете прирачниците.
Прирачник за Претседателски Избори 2014 во Република Македонија
Прирачник за Парламентарни Избори 2014 во Република Македонија