logo

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Share on facebook
Share on twitter

Извештајот од истражувањето на јавното мислење може да го најдете на следниот линк:

Компаративна анализа на рејтингот на партиите со демографска кростабулација

Поврзани објави