cover-ria

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските организации да се вклучат во создавањето на јавните политики во Македонија.

Преку проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ или кратко, „ПВР во сенка“ ќе се придонесе за унапредување на доброто владеење преку вмрежување и градење на капацитети на граѓанските организации за следење и анализа на спроведувањето на ПВР.

Со проектот треба да се зголеми можноста за активно вклучување на граѓанските организации во ПВР процесот и во реформите на јавните политики преку вмрежување, инклузивни консултации и обуки.

ИДСЦС и ЦЕА во дел од активностите ќе работат на објаснување на ПВР и приближување на овој важен процес од постапката на создавање на политики до граѓанските организации и општата јавност.

Финални корисници на проектот се граѓаните на Р. Македонија. Доброто спроведување на ПВР ќе придонесе кон повисок квалитет на легислативата, зголемена вклученост на граѓаните, зголемено ниво на законска сигурност, подобро финансиско планирање и зголемена транспарентност на политичките процеси. Проектот посветува особено внимание кон создавање на врски помеѓу актерите од граѓанското општество и државните институции.

Проектни компоненти:

  • Компонента 1: Вмрежување на граѓански организации за подобра легислатива;
  • Компонента 2: Спроведување на проценка на влијанието на регулативата (ПВР) во сенка;
  • Компонента 3: Анализа на спроведувањето на ПВР во Македонија;
  • Компонента 4: Градење на капацитети на мрежи на граѓански организации за учество и надгледување на процесот на ПВР;
  • Компонента 5: Подигање на јавната свест за придобивките од ПВР и проблемите во спроведувањето.

Проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази во Македонија“ со буџет од ЕУР 332.099 е финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија со удел од ЕУР 298.889, чии активности ќе се имплементираат во период од јануари 2017 – декември 2019г.

Настани поврзани со проектот

item

Мрежа за подобра легислатива: Jавна реакција околу неподготвувањето на ПВР за Законот за употреба на јазиците

Како чинители во граѓанското општество и засегнати страни во процесите на креирање политиките ние, дел од организациите членки на Мрежата за подобра легислатива “Мрежа РИА” и организациите подгрантисти на проектот “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”,...

item

Инфографик: Анкета за проценка на влијание на регулатива

http:// Инфографик од анкета за проценка на влијанието на регулативата Infogram        

item

Анкета: Проценката на влијание на регулативата останува непознат инструмент за јавноста

Процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) во Македонија се спроведува од 2009 година. Постапката треба да овозможи донесување одлуки, закони и политики засновани на истражувања, анализи, докази и факти од министерствата и Владата со вклученост на сите засегнати страни меѓу кои и...

item

ПВР во сенка: Одлука за избор на регрантисти

Одлука за избот на регрантисти од Отворениот повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, активност за подргантирање во рамки на проектот “Проценка на влијание на регулативата во сенка: промовирање на креирање политики базирани на докази”. Проектот е...

item

Анализи: Формуларите за ПВР не ја постигнуваат целта, треба да се пресметуваат и трошоците на администрацијата

Центарот за економски анализи и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ презентираа два документи за јавни политики кои се однесуваат на елементи од процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР). Публикациите во вторникот (12.12.2017) ги претставија авторите Наталија Шикова и Горан Ковачев на промоцијата која се одржа...

item

ПВР во сенка: Повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг

Институт за демократија “Социетас Цивилис” Скопје (ИДСЦС) во соработка со Центар за Економски Анализи (ЦЕА) отвара Повик за доделување мали грантови на граѓански организации за спроведување на проекти за истражување и мониторинг, во рамки на проектот „Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на...

item

ПВР во сенка: Два документи за јавни политики, како да се подобри ПВР во Македонија

Спроведувањето на процесот на Проценката на влијание на регулативата (ПВР) во земјава досега покажа сериозни недостатоци. Неговата важност е препознаена, но увиден е и слаб квалитет во спроведувањето што ја отежнува неговата долгорочна одржливост. Ова се дел од наодите од документите за јавни политики...

item

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на проектот „ПВР во сенка“

Барање за доставување на понуди за истражување на јавно мислење во рамки на ЕУ проектот: “Проценка на влијанието на регулативата во сенка: Промовирање на креирање политики базирани на докази”. Институтот за демократија „Социетас цивилис“ – Скопје, Ве поканува да доставите понуда за испорака на...

item

ПВР во сенка: Отворен повик за експерт за стратешко планирање

Повик за консултантски услуги за експерт за планирање на стратегија за развој на мрежа во рамки на проектот „Проценка на влијанието од регулативата во сенка : Промовирање на креирање на политики базирани на докази“ . Со проектните активности во периодот јануари 2017 – декември...

item

Конференција: Формирана „Мрежа за подобра легислатива“ за проценка на влијанието од регулативата

Се формираше „Мрежа за подобра легислатива“ составена од десет граѓански организации кои ќе го следат процесот на проценка на влијание од регулативата кога ќе се носат или менуваат законите. Членките на мрежата во рамки на проектот „ПВР во сенка“ кој го спроведуваат Институтот за...

item

ПВР во сенка: Отворен повик за вклучување во Мрежата за подобра легислатива

Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) во соработка со Центарот за економски анализи (ЦЕА) во периодот јануари 2017 – декември 2019г. ќе анализираат како се спроведува процесот на проценка на влијание на регулативата (ПВР) при создавањето на законите и каква е можноста за граѓанските...