Поглед на Собрание: Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2021)

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Од јануари 2020 година, почнува четвртиот циклус на мониторинг, во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), која се спроведува во партнерство со Националниот демократски институт (НДИ) и Центарот за управување со промени (ЦУП). Во периодот […]

Отвореноста на Собранието: Информираноста и вклученоста на јавноста во работата на пратениците

Собранието има една од поважните улоги во политичкиот живот на една демократска држава. Со цел да може да ги реализира своите функции, потребно е да биде ефикасно, транспарентно и отчетно пред граѓаните, и да обезбеди нивна поголема вклученост во процесите на донесување на одлуки. Собранието како претставнички орган на граѓаните и како носител на законодавната […]

Квалитетот на дебатата во Собранието – краток осврт на квалитетот на дебатата во периодот 2020 – 2021 година

Врз основа на податоците презентирани во оваа кратка анализа, но и долгогодишната работа на Институтот за демократија (ИДСЦС) во набљудување на работата на Собранието, во продолжение неколку препораки кои може да бидат имплементирани за подобрување на квалитетот на дебата: Зголемување на информираноста и знаењата за темите кои се предмет на дискусија, како и подобрување на […]

Поглед на Собрание: Како до поквалитетна дебата во Собранието?

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Во периодот јануари – јуни 2021, набљудувањето се фокусираше на дискусиите кои се однесуваат на точки од собранискиот дневен ред кои спаѓаат во областите на владеење на право, човековите права и демократија. Извештајот за овој период […]

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието  

Над две третини од граѓаните поддржуваат онлајн работа на Собранието, но 37% од нив сметаат дека онлајн треба да работат само пратениците кои се позитивни на Ковид-19 или се во самоизолација. 25% сметаат дека тоа не е потребно. Ова го покажува теренската анкета за перцепциите на граѓаните за работата на Собранието, која Институтот за демократија […]

Поглед на Собрание: Средната оценка на квалитетот на дебатата во Собранието е 5.5

Институт за демократија, од јуни 2014 година, го следи квалитетот на дебатата во Собранието и работата на Собранието генерално. Од јануари 2020 година, почнува четвртиот циклус на мониторинг, во рамки на Програмата за парламентарна поддршка (ПСП), која се спроведува во партнерство со Националниот демократски институт (НДИ) и Центарот за управување со промени (ЦУП). Мониторингот се […]

Жените во собраниските комисии: Нов состав, стара пракса

На 15 јули 2020г. беа избрани новите пратеници во Собранието на Северна Македонија. По неколкуте измени во неговата структура, актуелниот собраниски состав брои 61% мажи и 39% жени. Конституирањето на новиот пратенички состав го покрена и прашањето за тоа каков ќе биде распоредот во собраниските комисии овој мандат. Собраниските комисии имаат големо влијание врз квалитетот […]

ИДСЦС разговараше за антикорупцискиот надзор во Парламентот со новиот парламентарен состав

Институт за демократија денеска организираше работилница „Парламентарен надзор над борбата против корупцијата“ организирана во рамки на проектот „Антикорупциски разговори во парламентот“ (“Anti-Corruption Talk in Parliament”) поддржан од Националниот фонд за демократија (National Endowment for Democracy – NED). На работилницата учествуваа 17 пратеници, мнозинството од кои членови и заменици на Комисијата за политички систем и односи […]

Собрание под лупа: Како дебатираа пратениците од јули до декември 2019

Извештајот од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули – декември 2019) го потврдува ниското ниво на квалитетот на дебатата во Собранието во последните 2 години, како и заклучокот дека постои значителен простор за подобрување. На скала од 1-најнизок до 10-највисок, средната оценка на квалитетот на дебатата во Собранието е 6, и е идентична […]