Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?

    Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?

    Мемо за јавна политика /Парламент

    Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?

    Која е генералната перцепција на граѓаните за Собранието на Република Северна Македонија?

    Share