Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

Анализи /Бриф за јавна политика /Добро владеење /Евроатланска интеграција /ЕУ интеграција /Парламент

Целата публикација е достапна на следниот линк:

ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР MK1

Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

Share