logo

Политичка мисла 67

Mеѓународниот уредувачки одбор се обиде да направи избор на текстови што се надеваме ќе наиде на Ваш интерес. Во текстовите авторите се обидуваат да дадат приказ на мошне актуелни политички теми како:

  • Во потрага по мнозинства – Европската Народна Партија во променливата партиска структура
  • Влијанието на Соединетите Американски Држави во создавањето на новата европска политичка архитектура
  • No Country for Old Men? – Постарите претседателски кандидати на Америка како криза на телото на народниот суверенитет
  • Постовите на Њуен – Како инфлуесерите стануваат авторитети
  • Лајкнат – Колку авторитет даваат 100.000 следбеници?
  • Од систем на квоти до зголемена родова еднкавост во ЕУ и Република Северна Македонија

 

Политичка мисла 67

Поврзани објави