logo

Обука за зајакнување на капацитетите на партиските подмладоци за креирање политики и антикорупција

Институт за демократија „Социетас цивлис“ – Скопје, на 16 и 17 декември во Маврово одржа обука за креирање политики наменета за партиските подмладоци.

На обуката учествуваа претставници на подмладоците на трите најголеми политички парии, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ.

Во пресрет на парламентарните избори во 2024 и креирањето на изборни програми, обуката имаше за цел да ги зајакне капацитетите на партиските подмладоци за креирање политики, со посебен фокус на антикорупциските политики во изборните програми, како и да ги надгради вештините и знаењата на подмладоците за борба против корупцијата.

Ова е првата од неколкуте предвидени обуки во рамки на проектот „Поттикнување дебата за отчетност и антикорупција“ преку кои Институтот за демократија ќе соработува со политичките партии со цел вградување јавен дискурс заснован на факти во политичкиот дијалог и стимулирање дискусии за сеопфатни и ефективни антикорупциски заложби.
Проектот е поддржан од Националниот фонд за демократија на САД (National Endowment for Democracy – NED), и цели да придонесе кон реформските процеси во Северна Македонија преку зајакнување на улогата на Собранието во борбата против корупцијата и креирањето реформи во владеењето на правото.

Поврзани објави