logo

Видео: Неповолна клима за антикорупција 2030

Share on facebook
Share on twitter

🏆Цел: Антикорупција 2030
⛈️Клима: неповолна
❌Пречки: Подвоеност, национализам, коалициски интереси, партиски кадар, политички влијанија
🚴🚴‍♀️Клучни играчи: Влада и Собрание

📹Погледнете го видеото за да видите какви предизвици носи неповолната клима и како да се надминат.

Поврзани објави