logo

Слабости на капацитет во справување со загадување на воздухот

Ниската еколошка свест, слабите институционални капацитети, лошите практики и несоодветните мерки придонесоа за еколошките проблеми во Северна Македонија. Покрај предизвиците, сè уште има начини на кои граѓаните можат да преземат активности за да помогнат во ублажувањето на ефектите од еколошката корупција во Македонија. Со подигање на свеста за ова прашање и залагање за посилни регулативи и мерки за спроведување, граѓаните можат да направат разлика во нивните заедници.

Владата мора да преземе повеќе активности, како што е сузбивање нелегални активности кои придонесуваат за загадување на воздухот или воведување построги регулативи за компаниите кои работат во Северна Македонија. Само тогаш ќе можеме да видиме вистински напредок во намалувањето на корупцијата и подобрувањето на квалитетот на воздухот во Северна Македонија.

Севкупно, има уште многу работа да се направи за справување со загадувањето на воздухот и еколошките прашања, а тоа ќе бара заеднички напори од Владата, граѓанското општество, приватниот сектор и на сите граѓани.

Целиот бриф може да го прочитате тука:

Слабости на капацитет во справување со загадување на воздухот

Поврзани објави